Openbare basisschool De Dalk

Op dinsdag 30 maart 2021 hebben de ouders van basisschool De Dalk te horen gekregen dat het schoolbestuur geen mogelijkheden meer ziet de school nog langer open te houden. Dit is ingrijpend nieuws voor ouders, leerlingen en teamleden. Ouders werden hierover geïnformeerd door de voorzitter college van bestuur van Leerplein055 en de directeur van De Dalk.

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald en voor schooljaar 2021/2022 zou de school nog 38 leerlingen hebben, verdeeld over 8 groepen. Het steeds kleiner wordend aantal leerlingen is vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt niet duurzaam.

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op De Dalk is al langdurig punt van aandacht maar het effect van de genomen stappen bleef uit. Het te lage leerlingaantal en het ontbreken van perspectief maakt dat Leerplein055 het besluit heeft genomen De Dalk per 1 augustus 2022 te sluiten.

De sluiting van De Dalk vindt gefaseerd plaats. Nieuwe leerlingen kunnen niet meer aangemeld worden. De leerlingen die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan, maken hun basisschool af op De Dalk. Alle andere leerlingen hebben een nieuwe, fijne plek gevonden op scholen in de omgeving.