de-dalk
nieuwsbrief De Dalk | januari 2023

Cito eindtoets groep 8

Op dinsdag 20 en woensdag 21 april vindt de Cito eindtoets voor groep 8 plaats. De leerlingen uit groep 7 werken deze 2 ochtenden apart met een van de juffen.

Koningsspelen

Vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen plaats op school. Er is met behulp van de OR weer een leuk programma bedacht. In de ochtend vinden er spelletjes plaats. De onderbouw is gewoon om 12.00 uur vrij. De midden- en de bovenbouw hebben 's middags in de klas nog een leuk programma.
Voor de pauze van 10.00 uur hoeven de kinderen geen tussendoortje en drinken mee te nemen.

Verkeersexamen groep 7/8

Maandag 9 juni is het theoretisch verkeersexamen voor groep 7/8.
Op dinsdag 29 juni is dan het praktijk examen. Verdere informatie hierover volgt nog.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...