de-dalk
nieuwsbrief De Dalk | januari 2023

Schoolfotograaf

Om alvast in de agenda te schrijven.
Donderdag 24 juni komt de schoolfotograaf de jaarlijkse foto's maken. Verdere informatie volgt nog.

Nieuws uit de onderbouw

De kinderen in unit 1/2/3/4 werken op dit moment aan het thema "Ridders en Kastelen". Allerlei activiteiten op het gebied van rekenen, taal en handvaardigheid worden gekoppeld aan dit thema. Gelukkig is het voor juf Cherise weer mogelijk om stage te lopen op De Dalk. Ook juf Lidia blijft tot de zomervakantie, op de woensdagen, bij ons in de groep. Zij helpt bij de extra ondersteuning van de leerlingen en verzorgt de muzieklessen. We hopen dat de versoepelingen verder worden doorgevoerd en dat we op schoolreis mogen. Nader bericht hierover volgt.

Nieuws uit de middenbouw

In de middenbouw zijn we deze week begonnen met de spreekbeurten. Alle kinderen komen aan de beurt. Gisteren had Sanne de primeur met haar spreekbeurt over schapen en lammeren. Iedereen heeft nu een goed voorbeeld gezien hoe het precies moet. De luisterende kinderen zijn jury. Na afloop van de spreekbeurt trekt de jury (per tafelgroep) zich terug om het juryrapport in te vullen. Om vervolgens een punt toe te kennen.

De meeste kinderen zijn nu wel een paar keer op een andere school gaan kijken. Het laatste stukje op de Dalk breekt aan. We gaan met zijn allen nog mooie herinneringen maken.

Nieuws uit de bovenbouw

Verkeersexamen
Maandag 7 juni maken de kinderen van groep 7 en 8 het schriftelijk verkeersexamen. In de klas zijn we al druk aan het oefenen met alle verkeersborden, begrippen en afspraken voor het verkeer. Op www.examen.vvn.nl kunnen de kinderen zich ook thuis goed voorbereiden op het examen.
Dinsdag 29 juni is het praktijkexamen in het centrum van Apeldoorn. De kinderen starten vanaf het marktplein, fietsen een route en laten zien dat ze zich veilig en volgens de afspraken kunnen bewegen in het verkeer. Het is aan te raden om van tevoren al een keer de route met uw kind te oefenen. Natuurlijk moet ook de fiets in orde zijn!
Thema alles-in-1
De moderne geschiedenis staat centraal deze periode. We hebben het vooral uitvoerig gehad over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het eten en drinken kijken we naar ‘Dertien in de oorlog’ en luisteren we naar het verhaal ‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw.
Andere onderwerpen die rond dit thema aan bod komen zijn de Franse Revolutie, de Industriële revolutie en de Eerste Wereldoorlog.
Duurzame energie
We hebben mee gedaan aan het project duurzame energie van Technodiscovery!
In deze lessen hebben we besproken wat (duurzame) energie is, welke vormen van energie er zijn, welke energieomzettingen er zijn en wat fossiele brandstoffen zijn. Daarna zijn we wat dieper ingegaan op zonne-energie. Hoe kan je zonne-energie gebruiken om elektriciteit op te wekken? Daarna hebben we in tweetallen een bootje ontworpen waar we een zonnepaneeltje op konden vast zetten. De bootjes zien er al heel mooi uit, maar we moeten ze nog gaan testen. Helaas laat de zon nog even op zich wachten. We zijn reuze benieuwd hoe snel de bootjes kunnen varen!

Minibal

Zie de flyer hieronder
0002
0001
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...