de-dalk
nieuwsbrief De Dalk | januari 2023

Terugblik studiedag

Woensdag 28 oktober hebben de kinderen een vrije dag gehad i.v.m. een studiedag. Het was de bedoeling dat het team van de Dalk zou deelnemen aan het congres “Bewegend buiten leren”. Helaas kon dit congres door de huidige Corona-maatregelen niet doorgaan. Maar wij hebben niet stil gezeten. In de ochtend hebben wij good-practice voorbeelden met elkaar gedeeld en gebundeld in een ‘bronnenboek’; een naslagwerk met bewegend leeractiviteiten die dagelijks ingezet kunnen worden in de lessen.
Bewegend leren heeft namelijk veel voordelen; de kinderen leren beter, zijn gemotiveerd, kunnen zich beter concentreren, hebben plezier en blijven fit en gezond.
In de middag hebben we meegedaan met het Webinar Bewegend (buiten) leren van Buitenwijzer. Vanuit deze organisatie krijgen wij nog meer lesideeën toegestuurd die we kunnen gebruiken binnen ons onderwijs.
Ook hebben we gebrainstormd over hoe we het plein en de school anders kunnen inrichten om het bewegend leren te stimuleren. Mochten er ouders zijn die hierover willen meedenken, dan horen we het graag!

Toestemming video

Vandaag hebben de oudste kinderen uit groep 5 t/m 8 een brief meegekregen. Wilt u die maandag getekend weer mee teruggeven naar school? De toestemming geldt ook voor jongere broertjes en of zusjes.

Klarenbeeks belang

Heeft u onderstaand stukje ook in de nieuwsbrief van Klarenbeeks belang gelezen?
Wij zijn hier ontzettend blij mee en zullen de bijdrage goed besteden! Klarenbeeks belang namens ons allemaal ontzettend bedankt voor dit mooie gebaar.

Ik citeer: Bijdrage impuls buitenspelen in coronatijd op de basisschool
Ook de basisscholen in Klarenbeek moeten steeds weer inspelen op de veranderende situatie m.b.t. het coronavirus. Dat het ook voor de kinderen van de basisschool een bijzondere tijd is, vinden wij begrijpelijk. We hopen dat ze door buiten te
kunnen spelen afleiding hebben en zo prettig mogelijk deze periode doorkomen.
Daarom heeft Klarenbeeks Belang besloten om beide scholen een bijdrage te
leveren ter waarde van 500 euro voor verbetering / aanpassen van hun schoolplein.
Mede omdat de schoolpleinen ook buiten schooltijden gebruikt worden, draagt het
bij aan een breder doel.
Hiermee hopen we een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het speelplezier van
deze kinderen.

Schoolmaatschappelijk werk

Beste ouders.
Graag stel ik mij aan jullie voor. Sinds dit schooljaar ben ik aan basisschool ‘de Dalk’ verbonden als School Maatschappelijk Werker (SMW).
Wat kun je van mij als SMW verwachten?
Soms merk je dat je kind zich niet helemaal prettig voelt, niet lekker in zijn of haar vel zit. Je kind is vaak boos, verdrietig of moe, lusteloos. Merk je iets van pestgedrag of dat je kind het lastig vindt om vriendjes te maken? Dat kan met school te maken hebben of er speelt misschien iets in de thuissituatie wat lastig is voor je kind. En als je er naar vraagt is er niets aan de hand of je kind wil er niets over zeggen.
Ook kan het zijn dat zorgen om geld hebt, of dat jullie het als ouders even niet meer goed weten.
Misschien heb je vragen over sportmogelijkheden? Hoe regel je dat?
Behalve met jou als ouder kan ik ook één of meer gesprekjes met je kind voeren, of met jullie samen. Met behulp van bijvoorbeeld emotiekaartjes kunnen we gevoelens zichtbaar en bespreekbaar maken.
Dat kan al een heleboel lucht geven!
Met jonge kinderen gebruik ik vaak een handpop om mee te praten, voor veel kinderen praat dat gemakkelijker.
Heb je vragen of maak jij je zorgen? Bespreek het met de leerkracht van je kind dat je graag even wil sparren over jouw vragen, je zorgen of jouw kind met het SMW. Twee weten meer dan één. Of neem zelf contact op met Lyke Lagerwey, l.lagerwey@stimenz.nl.
IMG-20200908-WA0000

Website en Facebook

Op onze website en Facebookpagina plaatsen wij regelmatig updates wat er in de klassen speelt. We stellen het op prijs als u de berichten van Facebook wil delen!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...