de-dalk
nieuwsbrief De Dalk | januari 2023

Extra studiedag!

Woensdag 20 januari zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag ‘Bewegend leren’. We gaan een workshop volgen van Intraverte en ons als team verder ontwikkelen op dit gebied.
Let op deze studiedag stond niet in de jaarplanning!

Sinterklaas algemeen

Op vrijdag 4 december vieren wij Sinterklaas op school. De viering zal dit jaar anders zijn dan anders. Wat er precies die dag gaat gebeuren dat blijft nog een geheim. Wat u misschien wel zag aankomen is dat er geen aankomst zoals gebruikelijk met aanwezigheid van ouders zal zijn.
Ook de kerstviering zal dit jaar anders zijn. Meer daarover in de volgende Dalkinfo.

Surprises Sinterklaas!

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken voor de viering van Sinterklaas op school. Het is de bedoeling dat er thuis een leuke, originele, mooie, grappige, passende surprise geknutseld wordt. Ook schrijven de kinderen een gedicht van minimaal 10 regels. Het cadeautje mag rond de 5 euro kosten.
De surprises kunnen vanaf maandag 30 november mee naar school genomen worden. We gaan de surprises tentoonstellen in de hal. Uiterlijk woensdag 3 december is de surprise ZONDER naam, maar met gedicht en cadeautje op school. De voorpret kan beginnen!

Audit

Dinsdag 7 december is er een audit bij ons op school. Leerplein055 wil scholen met deze audits stimuleren; we kunnen samen en van elkaar immers veel leren. De (collegiale) auditcommissie houdt de school als het ware een spiegel voor. Tijdens de audit presenteert de school zich en geeft de commissie feedback.

De volgende vier vragen staan centraal in de audit:
1. Krijgen de leerlingen goed les en krijgen alle leerlingen voldoende kans om iets te leren?
2. Voelen de leerlingen zich veilig?
3. Leren de leerlingen genoeg?
4. Let de school goed op de kwaliteit?

Uiteraard zullen wij de uitkomsten van de audit en de vervolgstappen die er wellicht uitvloeien, met jullie delen.

Alles-in-1 thema

Wij zijn gestart met het thema Europa. Tot de kerstvakantie zullen wij in de verschillende bouwen van alles over dit thema leren door te lezen, kijken, luisteren, knutselen, ervaren, ontdekken, enz. De school begint van binnen al een gezellige Europese uitstraling te krijgen.

Nieuws uit de onderbouw

Voor de kinderen uit unit 1/2/3/4 breekt een drukke tijd aan. Sinterklaas is weer in het land en we volgen al het nieuws over de Goedheiligman op de voet. Dagelijks wordt er gekeken naar het Sinterklaasjournaal. Taal -en rekenopdrachten staan vaak in het teken van Sinterklaas. Naast dit kinderfeest zijn we druk met het thema Europa, waar we met alle groepen mee bezig zijn. De kinderen hebben al veel over Engeland geleerd en vorige week hebben we een lekkere high tea gehouden. De themahoek ziet er mooi uit en het is natuurlijk jammer dat u dit als ouder niet kunt komen bekijken. Maandag starten we met Italië. De kinderen van groep 3 beginnen al leuk te lezen en maken de kinderen van groep 1 en 2 ook enthousiast om letters te leren. Groep 4 wordt op de dinsdagmorgens door Rommy Meindersma voorbereid op het begrijpend lezen. Rommy heeft als logopediste veel ervaring op het gebied van de taalontwikkeling en we zijn blij met de extra ondersteuning op dit gebied. Tot slot zijn we actief bezig met bewegend leren, waarbij de leerlingen enthousiast meedoen.

Klik hier om het fotoalbum van de high tea te bekijken.

Nieuws uit de middenbouw

In de middenbouw zijn we ook gestart met het thema Europa. Het is duidelijk te zien dat wij zijn begonnen met Scandinavië. Ook het werken met de atlas en de kaart van Europa komt aan de orde.
Sinterklaas is natuurlijk ook het gesprek van de dag. Ook al zijn de middenbouwers wat ouder, het Sinterklaasjournaal wordt nog dagelijks bekeken. Wij kijken uit naar de komst van de Goedheiligman. En zeker naar de verrassingen(surprises) die hij meeneemt.
thumbnail_IMG_0341

Nieuws uit de bovenbouw

In de bovenbouw maken de kinderen in tweetallen een werkstuk over een land in Europa. Diverse vaardigheden worden op deze manier geoefend; zoeken op internet, belangrijke informatie uit een tekst halen, samenvatten, rubriceren, gebruik van Word, samenwerken, spellen, goede zinnen maken, leestekens gebruiken, enz. De kinderen leren hoe je een
werkstuk opbouwt en kunnen jullie straks uitgebreid informeren over het land wat ze gekozen hebben.

Vorige week was het de week van de Mediawijsheid. De bovenbouw heeft meegedaan met Mediamasters. Dit is een spannende ‘serious game’ over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Het valt ons op dat de kinderen op de Dalk al best wel heel mediawijs zijn voor hun leeftijd.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...