Nieuwsbrief De Dalk17 februari 2017

Inloop vanaf 8.20 uur

 

Vanaf maandag 9 januari 2017 werken we met een inloop in de ochtend. Wat houdt dat nu precies in?

Dat betekent dat  alle kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen mogen  en naar hun klas gaan.

Ouders zijn welkom om even mee naar binnen te lopen. De leerkrachten ontvangen binnen alle leerlingen, en ouders zijn zo in de gelegenheid om even kort een mededeling te doen of iets te vragen aan de leerkrachten.

Dat betekent dat er voor schooltijd geen pleinwacht aanwezig is. Natuurlijk is er wel in de pauze en tijdens de middagpauze een collega op het plein.

Voorheen gingen alleen de kleuters al vanaf 8.20 uur naar binnen en naar hun groep. Om 8.30 uur gaat dan de bel, en starten de lessen.

 

oproep van de Ouderraad

 

Ouderraad Basisschool De Dalk

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school.

 

Hoe ziet de school eruit als er geen Ouderraad actief is?

• Komt Sinterklaas dan wel op school? Komt hij wel, maar brengt hij wel wat mee?

• Wat eten we met Kerst en komt er wel een kerstboom in de klassen / gemeenschapsruimte en wordt de school wel versierd met Sinterklaas, Kerst en Carnaval?

• Wordt er iets gedaan met Pasen? Schoolreizen, potgrondactie, kamp etc.

• De wandel-4-daagse kan die nog wel doorgaan? Iets te drinken en iets lekkers te eten tijdens een actieve sportdag wie koopt dat dan in?

Natuurlijk, er blijft tijd over voor goed en degelijk basisonderwijs, maar het is wel een beetje kaal. Dit is toch sneu voor de kinderen? Het is duidelijk. Zonder Ouderraad ziet Basisschool De Dalk er heel anders uit. Gelukkig, Basisschool De Dalk heeft een Ouderraad!

We durven wel te zeggen dat de ouderraad een onmisbaar orgaan is binnen onze school!
We hebben een functionerende groep die elk jaar weer veel werk verzet zodat het voor de kinderen extra feestelijk wordt om naar school te gaan.

Wat is eigenlijk een ouderraad?
Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers. Die groep ouders doen dit allemaal geheel vrijwillig. De school is erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers.

Hoe werken we in de ouderraad?

De ouderraad bestaat momenteel uit 13 ouders. We komen gemiddeld om de 6 / 8 weken bij elkaar om te vergaderen. We proberen ook telkens een mix van ouders te krijgen verdeeld over de leerjaren, dus ouders die kinderen in de onderbouw hebben zitten en ouders die hun kinderen in de bovenbouw hebben zitten. Natuurlijk doen we dit niet alleen. Voor de meeste activiteiten zijn er ook de leerkrachten. Organiseren doen we namelijk samen. Op de vergaderingen bespreken we de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten.

We kunnen enthousiaste ouders gebruiken!

Geef je snel op, misschien ben jij vanaf het nieuwe schooljaar de volgende die onze groep gaat versterken. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Cathelijne Reuzel heeft reeds aangegeven de voorzitterstaak op haar te willen nemen en Jeanet Reuvekamp zal binnen de OR al het secretariaat gaan op haar nemen.

Vele handen maken licht werk: soms hebben we in de voorbereiding extra mensen nodig. Hiervoor zouden we een Ouderhulplijst kunnen maken. We kunnen dan bijv. voor hulp bij een activiteit ouders benaderen welke dan op de ouderhulplijst staan.

Graag zouden wij jullie reacties horen.                                                                                   Met vriendelijke groet,

De OR-leden

 

nieuws uit de onderbouw

 

HARTJE VAN DE WEEK!

In de kleutergroep zijn we deze week begonnen met het HARTJE VAN DE WEEK.

Één kleuter is een hele week het hartje van de week en ontvangt de mooi versierde en gekleurde hartjes en de complimenten van de andere kleuters in de groep.

We bedenken samen, wat het hartje van de week heel goed kan en schrijven en plakken deze mooie hartjes en verhalen  op het grote hart op de deur.

Iedere kleuter mag dit schooljaar één keer het hartje van de week zijn en op deze manier positief in de belangstelling staan.

 

vooraankondiging Klarenbeekse vakantie Speelweek 2017

 

 

Hallo Jongens en meisjes,

Net als voorgaande jaren jaren komt er ook dit jaar weer een  Klarenbeekse Vakantie Speelweek. Wij zijn al druk aan het voorbereiden en we kunnen al verklappen dat het net zo leuk wordt als voorgaande jaren. Dus noteer de data alvast in je agenda.

De spelen worden gehouden  van 14 -17 augustus op het terrein achter OBS  De Dalk!

De mogelijkheid om je op te geven en meer informatie  volgen  binnenkort.

Het thema is nog geheim, maar wil je het als eerste weten:  Houd dan onze facebookpagina in de gaten!

Groetjes van het  KVS comité

 

NL Doet op vrijdag 10 maart op de Dalk

 

 

 

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, NL-doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Ook wij als OBS De Dalk doen hier dit jaar wederom aan mee. Zoals de meeste kinderen en ouders weten hebben we al een aantal jaren meegedaan en zaken in en rondom school opgeknapt. Dit jaar willen wij onze leerlingen stimuleren om vrijwilligerswerk te komen doen tijdens de NL Doet.

De NL Doet klus is op vrijdag 10 maart van 13.00 - 15.00 uur met als doel: verras eens een persoon uit je naaste kring of omgeving waarvan jij vindt dat deze een pluim  ( compliment ) verdient. Omdat je deze persoon bijv. heel lief vindt, deze veel voor je doet of die vaak op jouw past.  Wij gaan op bovengenoemde datum dan een high-tea voor hen organiseren op school. Per kind mag je 2 personen uitnodigen, waarvan jij vindt dat zij een pluim verdienen. (per gezin maximaal 4 personen).

Denken jullie nog aan het opgeven? ( voor 22 februari)

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055