groepsindeling schooljaar 2017-2018

Komend schooljaar zal de groepsindeling er als volgt uitzien:

onderbouwunit (groep 1-2)

maandag-dinsdag-woensdag  juf Kitty Revenberg

woensdag- donderdag- en vrijdagochtend  juf Ankie Nieland

( woensdagen zijn verdeeld tussen Ankie en Kitty)

middenbouwunit (3-4-5)

maandag t/m vrijdag   juf Petra Nouwen     ( 20 x een woensdag afwezig, op dit moment nog niet bekend wie dat gaat invullen)

Bovenbouwunit ( 6-7-8)

maandag t/m woensdag  juf Manon van Amersfoort

donderdag en vrijdag       juf Else-Marit Wardenier

Onderwijsassistent: maandag t/m vrijdag: juf Stefanie de Jong

directeur:  Inge Voncken

locatie coördinator:  vacature

Intern Begeleider: vacature

 

vakantierooster 2017-2018

Hieronder vindt u het vakantierooster voor komend schooljaar. ( 2017-2018)

De marge-studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra we dat definitief weten zullen we u deze kenbaar maken.

Maandag 5 maart 2018  is een studiedag die al wel vaststaat. De kinderen zijn op deze dag dus vrij.

Vakantierooster schooljaar 2017-2018:

vakantiedatum
herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2017
kerstvakantie25 dec.2017 t/m 05 januari 2018
voorjaarsvakantie26 febr. t/m 2 maart 2018
Koningsdag27 april 2018
paasweekend30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie (Hemelvaart)30 april t/m 13 mei 2018
Pinksterweekend21 mei 2018
zomervakantie16 juli t/m 24 aug.2018

 

 

wijziging schooltijden schooljaar 2017-2018

Na overleg en goedkeuring van de MR hebben we besloten om vanaf volgend schooljaar op woensdag tot 12.30 uur les te geven. ( dit was 12.15 uur) Veel andere basisscholen van Leerplein055 doen dit al. Door dit extra kwartiertje per week naar school te gaan, hebben we wat meer ruimte om vakanties beter te plannen.

Hierdoor kunnen we komend schooljaar ook twee weken meivakantie plannen!

De schooltijden zien er vanaf komend schooljaar zo uit:

 

 

 

 

Onderbouw 1-2

 

Middenbouw 3-4-5

 

Bovenbouw 6-7-8

 

 

maandag

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

dinsdag

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

woensdag

 

 

8.30 – 12.30 uur !

 

 

8.30 – 12.30 uur !

 

 

8.30 – 12.30 uur!

 

 

donderdag

 

 

8.30 – 12.00 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

vrijdag

 

 

8.30 – 12.00 uur

 8,30 - 12.00 uur groep 3-4

8.30 – 14.30 uur (groep 5)

 

 

8.30 – 14.30 uur

 

 

informatie over tekort aan invallers

Zoals u wellicht ook uit de landelijke media heeft vernomen, wordt het lerarentekort steeds duidelijker. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invallers beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms echter genoodzaakt tot creatieve oplossingen.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor deze problematiek bij de landelijke overheid. Binnen Apeldoorn is Leerplein055 in overleg met de andere schoolbesturen om hierin gezamenlijk oplossingen te bedenken.

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, kan een andere oplossing niet gerealiseerd worden. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt.

Wij zijn verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het invallersprobleem op al haar scholen kan monitoren en deze informatie kan meenemen in haar overleg met de andere schoolbesturen.

 

Nieuwsbrief De Dalk16 juni 2017

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055