Nieuwsbrief De Dalk22 september 2017

Mooi begin

Beste ouders/ verzorgers,

De eerste maand van het schooljaar zit er alweer op.
Een maand met veel nieuwe zaken. We hebben nieuw meubilair op onze school. De tafels en stoelen staan erg mooi binnen onze school.
Ook was er de introductie van een nieuw thema. Wat keken de kinderen op toen wij als team verkleed naar buiten kwamen.
Leuk om de reacties van de kinderen en ouders te zien.
Gisteravond zijn de informatieavonden geweest en ook daar was de opkomst goed.
Ik ervaar een hoge mate van betrokkenheid hier als ouders. Dat is mooi om te zien.

Ik hoop dat u de afgelopen maand ook een goed gevoel heeft gehad bij het begin van het schooljaar.
De kinderen hebben allemaal hun draai alweer gevonden en met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken!

Christian Kluft

 

Floralia

Wij zijn nog op zoek naar ouders of grotere broers en/of zussen welke ons willen helpen bij de Floralia. Wij hebben momenteel nog niet genoeg mensen om de spellen te bezetten, dus mocht je nog iets kunnen betekenen geef je dan voor 28 september op! Het papier hangt op het prikbord in de hal van school.

Denkt iedereen eraan dat de loten ingeleverd moeten worden? Uiterlijk woensdag 27 september willen wij alles binnen hebben, zodat wij het kunnen controleren.

Nieuws uit de MR

Beste ouders,

Sinds het begin van dit schooljaar zijn obs de Dalk en obs de Marke gefuseerde scholen, waarmee er één MR is ontstaan. In de aanloop naar deze fusie hebben de MR’ren van beide scholen al frequent bij elkaar gezeten en op 11 september jl. heeft de MR haar eerste vergadering in nieuwe setting gehad.
Deze bijeenkomst heeft zich vooral gericht op de samenstelling en de vormgeving van de MR. In de toekomst zullen wij ons als één MR buigen over de vraagstukken van beide scholen.
De MR is op dit moment als volgt samengesteld:
Saskia van de Hel-Reinink (voorzitter, de Marke), Gerda Hogenberg (secretaris, de Marke), Eric Neuteboom (ouder, de Dalk), Chris Wolters (ouder, de Dalk), Henriette van Dijke (leerkracht, de Marke), Ank Wickel (leerkracht, de Marke), Christian Kluft (locatieleider, de Dalk), Mara Ramos de Almeida (ouder, de Marke), Petra Nouwen (leerkracht, de Dalk).
Directeur Inge Voncken zal als adviseur wanneer gewenst aanschuiven bij de vergaderingen.

Verder is er even gesproken over de activiteiten die Christian onderneemt om het leerlingaantal van de Dalk te verhogen vanuit de onderbouw. Zo worden er afspraken gemaakt met de kinderopvang in Klarenbeek om 3- jarigen al soms mee te laten spelen bij de kleuters.

Mocht u verder meer informatie willen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Chris Wolters of Eric Neuteboom.

 

Nieuws uit de ouderraad

De Ouderraad van onze school zal vanaf dit jaar ook geregeld een stukje in deze nieuwsbrief van school zetten. Dit om meer informatie met jullie als ouders te delen, maar ook om voor diverse activiteiten hulp te vragen e.d.  Dit jaar kiezen we  als OR ervoor om de inventarisatie ouderhulplijst te maken.
Het komende schooljaar 2017/2018 hebben wij uw hulp weer hard nodig om een groot aantal verschillende activiteiten voor onze kinderen te kunnen organiseren en ook goed te laten verlopen. Door het invullen van deze ouder hulplijst, kunt u aangeven op welke manier u wilt helpen bij de diverse activiteiten. Voor al deze activiteiten geldt: “vele handen maken licht werk”. De bijdrage van u als ouders is hierbij dan ook onmisbaar! 

Commissies/ werkgroep: De OR- leden verzorgen werkzaamheden gedurende het hele jaar en regelen de onderstaande activiteiten. We willen dit graag gaan veranderen dat niet alleen de OR leden activiteiten regelen, maar ook u als ouder hierbij betrekken. U kunt zich aanmelden om actief te zijn in een werkgroep. Binnen een werkgroep helpen ouders onder de verantwoordelijkheid van twee of drie OR-leden mee in de voorbereiding (organisatie) of de uitvoering van een activiteit (dag zelf). Een werkgroep start gemiddeld een “aantal weken” voordat de activiteit plaats vindt en stopt na de activiteit. U kunt op verschillende manieren behulpzaam zijn bij werkgroepen: helpen bij het organiseren vooraf en/of de dag van de activiteit zelf.  Als u zich aanmeldt voor een werkgroep, zal een OR lid welke deze activiteit organiseert u benaderen, op het moment dat uw hulp daadwerkelijk nodig is. U kunt zich voor meerdere werkgroepen inschrijven, maar we proberen alles wel zo gelijkmatig te verdelen.

De Ouderraad bestaat uit: Bertine Huis in ’t Veld, Brenda van Tongeren, Cathelijne Reuzel     ( voorzitter), Jessica Schoterman, Karin Kempink, Mariska Hendriks ( penningmeester ), Mariska Mulder, Ramona Brugman, Renate Hendriks, Saskia van Oorspronk, Jeanet Reuvekamp ( secretaris ).

Mochten er vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan kunt u altijd bij 1 van de OR leden terecht.

Visles in de bovenbouw

Visles in de bovenbouw

Dinsdag 19 september stond voor de bovenbouw in het teken van vissen. Op initiatief van Sam en Casper kwam  Jarno Veldhuizen van Sportvisserij Nederland een gastles verzorgen.
De kinderen hebben alles geleerd over zoetwatervissen. In de ochtend kregen ze theorie les en ´s middags de praktijkles. In totaal zijn er 27 vissen gevangen. Het was een super leuke dag.

Klik hier om het fotoalbum te bekijken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055