Nieuwsbrief De Dalk29 september 2017

Oproep hulp voor de Floralia

De floralia commissie komt nog hulp tekort. Wij zijn nog op zoek naar ouders of grotere broers en/of zussen die ons willen helpen bij de Floralia. Wij hebben momenteel nog niet genoeg mensen om de spellen te bezetten, dus mocht je nog iets kunnen betekenen geef je dan snel op. Dit kan bij één van de leden van de commissie.

Klas(sen) op de plank

Op vrijdagochtend 13 oktober worden er door alle kinderen optredens gegeven. Dit doen we ter afsluiting van de Kinderboekenweek. Dit spektakel wilt u niet missen!
We starten met de optredens om 11:00 uur.

Na afloop van de show kunt u nog even in ons eigen museum kijken. Dat is de afsluiting van het project Prehistorie, Grieken en Romeinen. De kinderen gaan u dan een rondleiding geven door het prachtige museum.

Gebruik van foto en film opname

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkje in de keuken’ te geven. Via sociale media proberen wij de betrokkenheid bij onze school en bij het onderwijs nog verder te vergroten.

Gebruik van foto- en filmopnames (privacy)

Op onze school worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Het gaat dan om foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens een les of een activiteit. Deze foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld via de (online) kanalen van de school zoals de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.

In opdracht van Leerplein055, de stichting waar onze school onderdeel van uitmaakt, kan ook de opdracht gegeven worden om foto’s of filmopnames te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie van school. Het materiaal wordt eigendom van Leerplein055 en kan gebruikt worden door onze school of door Leerplein055 ten behoeve van:

• flyer-, folder- of brochuremateriaal van de school of Leerplein055

• beeldmateriaal bij een persbericht

• de schoolwebsite of de website van Leerplein055

• sociale media.

Toestemming beeldgebruik (foto- of filmmateriaal van uw kind)

Bij de aanmelding van een leerling op een Leerplein055 school geven ouders/verzorgers via het aanmeldformulier aan of zij toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal waarop het kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld.

Foto’s en video’s worden met respect voor uw kind gemaakt. Wij kijken vóór plaatsing kritisch naar het te plaatsen materiaal. Toch kan het voorkomen dat u, of uw kind, een foto niet leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen, óók als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Wij verwijderen de betreffende foto dan zo snel mogelijk. U bent ons daarbij uiteraard geen uitleg verschuldigd.

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal door Leerplein055

Leerplein055 beheert verschillende online communicatiekanalen zoals de website Leerplein055.nl, een facebookpagina en een twitteraccount. Daarnaast organiseert Leerplein055 per schooljaar twee centrale open dagen, verstuurt persberichten voor Leerplein055-brede activiteiten en ontwikkelt meerdere offline producten zoals jaarverslagen en brochures. Om te voorkomen dat u als ouder onverwacht wordt geconfronteerd met het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind staat afgebeeld, vraagt Leerplein055 via de schooldirecteur of locatieleider toestemming aan ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal. Ouders zijn uiteraard vrij om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

Beeldmateriaal gemaakt door ouders/verzorgers

Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Mocht uw kind niet op de foto mogen kunt u dit doorgeven aan meester Christian.

Oproep!

Wie zou er voor ons 1 keer per 2 weken en voor een vakantie de was willen doen? Het gaat om handdoeken, theedoeken en vaatdoeken. Mocht u dit willen dan graag even aan meester Christian doorgeven

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055