Nieuwsbrief De Dalk27 oktober 2017

Algemeen

Afgelopen maandag waren de kinderen nog een dagje vrij en hebben we met het team een studiedag gehad. Tijdens deze studiedag hebben we nog meer kennis gekregen van het werken met Snappet. Ook hebben we gezien dat we al een heel eind op weg zijn met het adaptieve werken met deze leeromgeving.
Mooi om te zien hoe wij kinderen volgen en bij kunnen sturen daar waar zij het nodig hebben.

Op dinsdag kwamen de kinderen op school en werden ontvangen door de personen Zweistein en Dreistein! Deze figuren openden ons nieuwe project Energie! Met explosieve proeven kregen de kinderen een idee waar ze de komende periode aan gaan werken.
Afgelopen week zijn zij daar goed mee bezig geweest en de eerste proefjes hebben we al voorbij zien komen. Ook leuk om te zien hoeveel er van huis uit mee naar school komt, zodat je goed ziet dat dit thema leeft!

Aanstaande maandag komt de inspectie op bezoek bij ons. Ze komen in de klas kijken en zullen met een paar leerlingen, ouders en directie een gesprek voeren.
Over de uitkomst van dit bezoek zullen wij u later informeren.

Een mooie week zo weer na de herfstvakantie. Fijn om te zien dat iedereen snel zijn draai weer heeft gevonden en met plezier op school aanwezig is.

 

Nieuws uit de ouderraad

Op donderdag 9 november 2017 staat er een algemene ouderavond gepland. Deze avond wordt door de Ouderraad van school georganiseerd.  Een ouderraad is verplicht om jaarlijks een ouderavond te organiseren om zich zo te kunnen verantwoorden naar de ouders toe.  Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u als ouders bij deze ouderavond aanwezig kunt zijn! Al een aantal jaren blijkt dat men hier niet altijd gehoor aan geeft, maar nogmaals wij stellen het wel zeer op prijs als u de moeite neemt om te komen. Tevens zal de OR ook een financiële verantwoording geven over het afgelopen jaar. De officiële uitnodiging met daarin het programma voor de ouderavond volgt nog.

De werkgroepen voor de Sinterklaas en de Kerst zijn reeds weer in volle gang.
Voor de kerst zijn wij nog op zoek naar hulp ouders die de werkgroep willen ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan, de school in kerstsfeer brengen en naderhand weer opruimen, maar mogelijk ook een helpende hand bieden bij de kerstactiviteit zelf. Lijkt je dit nu erg leuk, meld je dan even aan bij: Maaike Hertgers, Bertine Huis in ’t Veld of Cathelijne Reuzel. Zij zitten allen in de werkgroep.

Luizen controle

A.S. Woensdag 1 november is er weer een luizen controle. Graag willen wij vragen de kinderen op deze dag geen gel of vlechten in de haren te doen. Zo is het makkelijker om te controleren.

Alvast bedankt namens de luizenmoeders!

 

Energie

Dinsdag is het project Energie geopend. Daarom hadden we speciale gasten op school : Zwei-stein en Drei-stein. Die hebben de kinderen twee spectaculaire proefjes laten zien. De komende weken gaan de kinderen werken over alles wat met Energie te maken heeft.

Bekijk hier alle foto's van de opening.

 

Op de fiets? Even niets...

De bovenbouw heeft gisteren een gastles gehad van Veilig Verkeer Nederland over het gebruik van de smart Phone op de fiets. Zien leren en ervaren was het motto van de les. Het resultaat: de kinderen worden zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer.  Het was een leuke en leerzame les.

 

Herfstwandeling

Herfstwandeling

Op 27 Oktober gingen we met de kinderen van groep 1,2en 3 gezellig met z’n allen naar het bos voor de jaarlijkse herfstwandeling. Al zingend gingen we op pad.
Het was prachtig weer en de geitjes van Het Hertenkanp waren blij met het brood,dat we meegebracht hadden.
Eenmaal in het bos aangekomen werden er meteen hutten gebouwd.
De samenwerking ging prima,de boomstronken gingen van links naar rechts.
Daarna kregen we heerlijke warme chocolademelk met een koekje en was het tijd om weer naar school te gaan.
Alle hulpmoeders DANKJEWEL!!

Kinderen groep 1,2,3 en de juffen.

Bekijk hier het foto-album.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055