Gezonde School

donderdag 22 september 2016

logo%20gezonde%20school%20200x266px

Basisschool de Dalk op weg naar een Gezonde School

 Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid.Ook op de Dalk vinden wij het belangrijk extra aandacht te geven aan de gezondheid van onze leerlingen. Daarom hebben wij in 2016 een subsidie aangevraagd om ondersteuning te krijgen. Deze subsidie is toegekend en daarom starten wij na de zomervakantie in samenwerking met de GGD Noord- en Oost-Gelderland met de Gezonde School aanpak. Wij richten ons hierbij in eerste instantie op het thema voeding.

 Waarom het thema voeding?

Uit onderzoek blijkt dat 12 % van de kinderen tussen de 4-12 jaar overgewicht heeft. Te zware kinderen kunnen last krijgen van gewrichtsklachten en diabetes. Maar ook is er meer kans op psychosociale problemen, door bijvoorbeeld pestgedrag. Door kinderen op jonge leeftijd te leren wat gezond eten en drinken is, verhoogt dit de kans dat zij ook op volwassen leeftijd gezond gedrag vertonen. Als school vinden wij het onze plicht om gezond eten en drinken daarom te stimuleren om zo bij te dragen aan de gezonde leefstijl van onze kinderen. Denk hierbij aan gezonde pauzehappen en dranken, gezonde lunchtrommels, maar ook gezonde traktaties.

 Wat is de Gezonde School aanpak?

De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpakt ondersteunt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van de school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Behalve structureel is het belangrijk om ook integraal aan gezondheid en een gezonde leefstijl te werken. Zo wordt er naast het geven van informatie en voorlichting over gezondheidsthema’s ook gekeken naar de fysieke en sociale omgeving van het kind. En worden bekende risicofactoren bij individuele leerlingen vroegtijdig gesignaleerd, waarop passende zorg volgt. Tot slot hoort bij de Gezonde School aanpak ook een duidelijk beleid, waarin regels, afspraken en protocollen staan benoemd. Dit draagt bij aan structurele aandacht voor gezondheid.

De komende tijd zullen wij u natuurlijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en activiteiten rondom de “Gezonde School”

Delen via