oproep van de Ouderraad

vrijdag 17 februari 2017

 

Ouderraad Basisschool De Dalk

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school.

 

Hoe ziet de school eruit als er geen Ouderraad actief is?

  • Komt Sinterklaas dan wel op school? Komt hij wel, maar brengt hij wel wat mee?
  • Wat eten we met Kerst en komt er wel een kerstboom in de klassen / gemeenschapsruimte en wordt de school wel versierd met Sinterklaas, Kerst en Carnaval?
  • Wordt er iets gedaan met Pasen? Schoolreizen, potgrondactie, kamp etc.
  • De wandel-4-daagse kan die nog wel doorgaan? Iets te drinken en iets lekkers te eten tijdens een actieve sportdag wie koopt dat dan in?

Natuurlijk, er blijft tijd over voor goed en degelijk basisonderwijs, maar het is wel een beetje kaal. Dit is toch sneu voor de kinderen? Het is duidelijk. Zonder Ouderraad ziet Basisschool De Dalk er heel anders uit. Gelukkig, Basisschool De Dalk heeft een Ouderraad!

We durven wel te zeggen dat de ouderraad een onmisbaar orgaan is binnen onze school!
We hebben een functionerende groep die elk jaar weer veel werk verzet zodat het voor de kinderen extra feestelijk wordt om naar school te gaan.

Wat is eigenlijk een ouderraad?
Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers. Die groep ouders doen dit allemaal geheel vrijwillig. De school is erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers.

Hoe werken we in de ouderraad?

De ouderraad bestaat momenteel uit 13 ouders. We komen gemiddeld om de 6 / 8 weken bij elkaar om te vergaderen. We proberen ook telkens een mix van ouders te krijgen verdeeld over de leerjaren, dus ouders die kinderen in de onderbouw hebben zitten en ouders die hun kinderen in de bovenbouw hebben zitten. Natuurlijk doen we dit niet alleen. Voor de meeste activiteiten zijn er ook de leerkrachten. Organiseren doen we namelijk samen. Op de vergaderingen bespreken we de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten.

We kunnen enthousiaste ouders gebruiken!

Geef je snel op, misschien ben jij vanaf het nieuwe schooljaar de volgende die onze groep gaat versterken. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Cathelijne Reuzel heeft reeds aangegeven de voorzitterstaak op haar te willen nemen en Jeanet Reuvekamp zal binnen de OR al het secretariaat gaan op haar nemen.

Vele handen maken licht werk: soms hebben we in de voorbereiding extra mensen nodig. Hiervoor zouden we een Ouderhulplijst kunnen maken. We kunnen dan bijv. voor hulp bij een activiteit ouders benaderen welke dan op de ouderhulplijst staan.

Graag zouden wij jullie reacties horen.                                                                                   Met vriendelijke groet,

De OR-leden

Delen via