onze school

De Dalk is een kleine, sfeervolle openbare basisschool midden in het dorp Klarenbeek. Er wordt lesgegeven in  combinatiegroepen. Door de kleinschaligheid is het mogelijk om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. De leerkrachten en de directie kennen de kinderen en hun ouders.

In de gecombineerde kleutergroep krijgen de kinderen zoveel mogelijk datgene aangeboden, waar hun aandacht op dat moment naar uitgaat. De groepsleerkracht houdt zorgvuldig bij wat kinderen al gedaan hebben en door middel van observaties en toetsen wordt vastgelegd hoe kinderen zich op de diverse gebieden ontwikkelen. Daar gebruiken wij het digitale volgmodel DORR voor. De leerkracht heeft zo een heel goed beeld van ieder kind.

Vanaf groep 3 geven wij les in gecombineerde groepen en volgen de kinderen heel goed door observaties, toetsen en het digitale volgsysteem Parnassys. Regelmatig bespreken we dit met ouders.

Wat vinden wij belangrijk?

  • leerlingen krijgen goed, modern en betekenisvol onderwijs.
  • wij gebruiken moderne methodes en leermiddelen. Ieder lokaal heeft een digibord en computers. Vanaf groep 4 werken de kinderen ook met een tablet.
  • samen werken en leren
  • de leerkrachten werken als één team
  • veel contact met de ouders. Ieder jaar heeft u twee of drie keer een oudergesprek met de leerkracht.
  • kinderen werken op hun eigen niveau, meer als het kan, minder als dat moet.
  • wij gaan binnenkort het ouderportal openzetten voor de ouders. Zo kunt u online de gegevens van uw kind inzien.
  • ouderbetrokkenheid
  • leren in een vertrouwde, veilige sfeer.
  • wij zijn een Kanjerschool.

Wilt u graag een kijkje komen nemen op onze school?  Neem dan contact op met Christian Kluft ( locatie leider) voor een kennismakingsgesprek. Het telefoonnummer van de school is 055-3011568

 

 

 

 

 

Delen via