Nieuwsbrief De Dalk31 augustus 2018

En we zijn weer begonnen!

Het schooljaar 2018/2019 is weer begonnen! En hoe! Na een warme vakantie was afgelopen maandag de eerste schooldag weer voor de kinderen. We zijn met z'n allen het schooljaar ingegleden. Een mooi begin voor een mooi jaar!
Na het begin kwam er voor juf Ankie eigenlijk juist een eind aan een mooie schoolperiode. Na 30 jaar nam zij afscheid van onze school en na 40 jaar afscheid van het werken in het onderwijs. Afgelopen woensdag was er dan ook een prachtig afscheid voor haar en ook dan zie je hoe het dorp meeleeft met onze school. Wat een geweldige opkomst was er om juf Ankie nog even te laten voelen hoe belangrijk zij is geweest!
Als team zijn we er dit jaar weer helemaal klaar voor. Dit jaar zijn we even een kijkje wezen nemen op de kermis van Klarenbeek. Leuk om eens te zien waar de ouders en kinderen het altijd over hebben.
De eerste week is inmiddels alweer voorbij en hoewel het meteen al een drukke week was, merkte je meteen dat er een hele goede sfeer in de school heerst. De kinderen hebben deze week heerlijk gewerkt en spelen en leren zo leuk met elkaar.
We hopen dat deze eerste week een aanzet is geweest voor het hele schooljaar, zodat we er met z'n allen een prachtig jaar van kunnen maken.

Informatieavond

Maandagavond 10 september zijn in alle units de informatieavonden.

De leerkrachten vertellen over het werken in de drie units maar ook alle praktische zaken komen aan de orde.

Unit 1/2/3 van: 18.30-19.00uur

Unit 4/5 van: 19.15-19.45uur

Unit 6/7/8 van:  20.00-20.45uur

Oproep MR

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Dalk bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden.

Wat doet een MR?

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. De MR wordt door de directie ook gebruikt als klankbord en vice versa, waardoor de MR een sterk overlegorgaan is geworden.

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2017/2018 zijn beide MR-leden gestopt. Dit betekent dat er twee vacatures zijn waarvoor wij een enthousiaste ouders zoeken. We zoeken ouders die zich vanaf heden beschikbaar willen stellen.

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Dalk. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Opgeven kan bij Christian Kluft.

Oproep ouderraad

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders. Vindt u het leuk om mee te denken en mee te helpen met het organiseren van activiteiten, meldt u dan bij deze enthousiaste groep ouders.
Weet wel, activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder uw hulp!
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u op school terecht. Wij zorgen dat u bij de goede personen komt. We hopen op veel reacties.

Krentenbaard

Op school is er bij een leerling krentenbaard ontdekt. Het advies is om vreemde bultjes en wondjes goed in de gaten te houden. En indien nodig even langs de huisarts gaan om het te laten controleren en behandelen.

Calamiteitenformulier

Maandag krijgen alle kinderen een calamiteitenformulier mee naar huis. We vragen u hierin ook opnieuw toestemming voor het publiceren van foto's van uw kind op onze website en sociale media. Vanwege de nieuwe wet op bescherming van persoonsgegevens, moeten we u hiervoor jaarlijks toestemming vragen.

 Zou u het formulier z.s.m. weer willen inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren)?

Nieuwe intern begeleider

 Dit jaar werken we bij Leerplein055 met een bovenschools IB-er. Eerder was de IB-er een leerkracht met een taak IB, maar vanaf dit jaar is het een functie binnen Leerplein055.
Misschien heeft u haar al even gezien afgelopen woensdag, maar in de volgende nieuwsbrief zal onze nieuwe collega zich even voorstellen.

Mededelingen

Voor en na schooltijd mag er op het plein niet gefietst worden.
De kinderen mogen vanaf 08:20 naar binnen. Om 08:25 gaat de bel en moet iedereen naar binnen toe zodat de lessen om 8:30 echt kunnen beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind op tijd op school is?

Laatste werkdag juf Ankie

Laatste werkdag juf Ankie

Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest op De Dalk was het afgelopen woensdag de laatste werkdag van juf Ankie. Ze werd in de ochtend bij haar huis verrast en opgehaald door juf Ank en de pony's van juf Ank. Onderweg stond de hele school met versierde fietsen op de koets en de juf te wachten. In 1 lange stoet gingen we naar school toe. Daar hebben we met elkaar een aantal spelletjes gedaan in het thema paarden. Tijdens de pauze kregen we een lekker ijsje.  daarna konden we vol energie weer verder met de spelletjes. Na de spelletjes was het tijd om het lied te zingen en de bloemen te geven. Als herinnering kreeg de juf een mooie boom met al onze namen erop. Na een laatste knuffel zat onze ochtend erop. Het was een mooie laatste werkdag!

Bekijk hier het fotoalbum.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055