Nieuwsbrief De Dalk14 september 2018

Oproep voor de Medezeggenschapsraad en de ouderraad!

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Dalk bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden.

Wat doet een MR?

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. De MR wordt door de directie ook gebruikt als klankbord en vice versa, waardoor de MR een sterk overlegorgaan is geworden.

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2017/2018 zijn beide MR-leden gestopt. Dit betekent dat er twee vacatures zijn waarvoor wij een enthousiaste ouders zoeken. We zoeken ouders die zich vanaf heden beschikbaar willen stellen.

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Dalk. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Opgeven kan bij Christian Kluft.

 

Was-ouder

Wie zou voor ons een keer in de twee weken de was willen doen? Het gaat om handdoeken, theedoeken en vaatdoeken. Graag even doorgeven aan Christian Kluft.

 

Open dag 10 oktober

Woensdag 10 oktober staat  weer een open dag op het programma. Heeft u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een goede school, maakt u hen dan attent op onze open dag!

 

 

 

Bureaustoelen te koop

 Alle leerkrachten hebben een nieuwe bureaustoel in de klas. De 4 'oude' bureaustoelen zijn te koop voor €10,-. Voor meer informatie kunt u terecht bij Christian Kluft. Let op.... Op is Op!

Nieuws uit groep 1/2/3

De kinderen uit groep 1/2/3 zijn na de vakantie enthousiast begonnen aan hun nieuwe schooljaar. Ze moesten wel even wennen aan een andere juf en een andere indeling van hun vertrouwde lokaal. Voor vier jongens begon hun avontuur in groep 3 en daar hadden ze veel zin in.

Op dit moment werken we aan het thema "ik op school" en de huishoek heeft plaatsgemaakt voor een klein lokaaltje, waar heel veel schooltje gespeeld wordt .

Voor de nieuwe unit zijn er veel mooie, nieuwe materialen en spellen aangeschaft waar de kinderen graag mee spelen en werken. Je merkt dat de kleuters heel nieuwsgierig zijn naar alles wat de kinderen uit groep 3 aan het leren zijn en dat de interesse in letters en cijfers groeit. Gelukkig is er ook nog veel tijd en ruimte om te spelen.

De kinderen uit groep drie zijn druk bezig met het leren lezen. Ze kennen de volgende letters: i, k, m, s, p en aa. Met deze letters kunnen ze al veel woorden maken en lezen. Het leren schrijven is gekoppeld aan het leesproces, zodat de geleerde letters ook  meteen gebruikt kunnen worden.

Het rekenen bestaat vooral uit telactiviteiten, rubriceren en ordenen van getallen. We hebben het eerste blok al goed afgerond.

Een speerpunt in de onderbouw is het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen en we vragen u ons daarbij te helpen door heel veel voor te lezen en na te praten over de gelezen tekst. Een grote woordenschat bevordert het leesproces.

Nieuws uit de middenbouw

Voor ons is er niet zo veel veranderd. Alleen op drie woensdagen per maand is juf Else-Marit in de groep. Op alle andere dagen is juf Petra er. Groep 4 werkt nu ook op de tablet. Dat is wel heel fantastisch. Groep 5 heeft groep 4 goed geholpen. Alle kinderen kunnen er nu goed mee werken. Soms werkt de Wi-Fi niet mee of is er een storing bij Snappet, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Wat ook veranderd is, we hebben geen groep 3 meer in de groep. De juf kan daar maar moeilijk aan wennen. Als ze groep 4, drie keer groep 3 noemt, komt de dropjeszak uit de kast. We hebben een gezellige groep en we gaan er een fantastisch jaar van maken 

Nieuws uit de bovenbouw

De kinderen uit de bovenbouw zijn na de vakantie erg enthousiast weer begonnen. Voor groep 6 was het wel even spannend. Voor alle vragen hadden de kinderen een maatje uit groep 7 of 8 aan wie ze hulp konden vragen als iets onduidelijk was.
De afgelopen drie weken hebben we veel kennismakingsspelletjes gedaan. Tijdens 1 van deze spelletjes kwam naar voren dat iedereen in de klas van zwemmen hield. Hoe leuk is het dan voor de groesbinding om te gaan zwemmen. Een week later zou het volgens de weerberichten nog goed weer zijn.. Alleen op de dag zelf viel dit behoorlijk tegen. Om de kinderen niet teleur te stellen zijn we op de fiets naar Malkander gegaan. Daar hebben we met z'n allen een fantastische middag gehad.
De kinderen zijn ook ontzettend hard aan het werk met lezen, rekenen, spelling, taal, de weektaak en Alles in 1. We zijn begonnen met het project planten. De kinderen maken een herbarium en kweken basilicumplantjes. Tussen het harde werken door is er ook tijd voor leuke dingen. A.s. donderdag staan er sportactiviteiten op het programma bij het Boschbad.

We gaan er een super leuk jaar van maken!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055