Nieuwsbrief De Dalk8 december 2018

Verkeersbrigadiers

In de vorige Dalkinfo hebben we een noodoproep gedaan voor extra hulp bij de verkeersbrigadiers. Op die oproep zijn tot nu toe 4 reacties binnen gekomen. Daar zijn wij al ontzettend blij mee. Wij hopen dat er nog meer aanmeldingen komen zodat wij ook alvast de gaten voor volgend schooljaar op kunnen vangen.
Op dinsdag 8 januari 2019 wordt er door de politie een instructie gegeven. Het tijdstip is op dit moment nog niet bekend. Zodra wij die weten brengen we jullie op de hoogte. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan kan dat nog tot en met vrijdag 21 december 2018.

Kerst 

Hieronder is de uitnodiging voor het kerstfeest. Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar glazen potjes. (jam,groente etc.) Alle kinderen hebben er 1 nodig. Wilt u die volgende week meegeven aan uw kind(eren)?

 

Nieuws uit de onderbouwunit

De afgelopen weken stond de komst van Sinterklaas natuurlijk centraal in onze groep. De kinderen hebben met veel plezier gespeeld en gebakken in de Pietenbakkerij en de koekjes en pepernoten zijn goed gelukt. Verder hebben wij gerekend met pepernoten, Sint woorden geschreven, gespeeld met woordkaarten en mooie knutselwerkjes gemaakt. Het bezoek van Sinterklaas, Bella Flanella en de Pieten in de groep was gezellig en een groot succes.  De kinderen waren blij met hun cadeautje en de juf ook. De kinderen van groep 3 gaan als een speer. Voor de Kerstvakantie ronden we kern 5 van de leesmethode af. Dit betekent dat bijna alle letters geleerd zijn. Nu is het zaak dat er leeskilometers worden gemaakt. Het is fijn als u ook thuis het lezen stimuleert en natuurlijk ook blijft voorlezen. Met rekenen ligt het accent op dit moment op het tellen in sprongen van 2 en 5. Ook is er een begin gemaakt met het geld rekenen en dat levert geen enkel probleem op. We gaan nu rustig naar de Kerst en genieten van deze gezellige tijd.

Nieuws uit de middenbouwunit

De kinderen van groep 4 en 5 zijn de laatste weken natuurlijk erg druk geweest met voorbereiding voor het Sinterklaasfeest. We hebben met zijn allen een Pietenhuis gemaakt. Er zijn teksten (groep vijf) en zinnen (groep 4) geschreven over Sinterklaas. Groep 5 heeft, onder leiding van Kyano, een stoomboot van K’nex gemaakt. Deze boot kon door de school scheuren omdat er een radiografisch bestuurbare auto voor stond.Groep 5 heeft voor het eerst surprises gemaakt. Het waren allemaal prachtige surprises.
Er wordt natuurlijk ook nog hard gewerkt in groep 4 en 5.
Groep 4 is met het rekenen bezig om zo handig mogelijk te rekenen. Rekenen naar het mooie getal (tiental) en zo veel mogelijk uit het hoofd. Na de herfstvakantie mogen ze niet meer op een rekenrek rekenen. Ook beginnen zij met het aanleren van de tafels. De tafel van 2, 5, en 10 staan dit jaar centraal. Het is altijd fijn als dit thuis geoefend wordt. De tafels van 6,7,8 en 9 moeten door groep 5 door elkaar, van achter naar voren enz. uit het hoofd geleerd worden.

De middenbouw is veel bezig met taal; Er is een woordmuur in de klas. Iedere dag moeten de kinderen een of twee zinnen maken met een woordwolkje gecombineerd met wat ze in de taalles geleerd hebben

Nieuws uit de bovenbouwunit

Net als de andere groepen hebben wij ook een geweldig Sinterklaasfeest gehad. Wat hebben de kinderen prachtige surprises, gedichten en cadeautjes voor elkaar verzorgd. Het was een erg gezellige ochtend. Ook de voorstelling van het ASK-theater mag niet ontbreken tijdens deze gezellige periode. Het was een hele leuke voorstelling. 
De afgelopen weken is iedereen bezig geweest met een promotieflyer over een land in Afrika of Azië. Dit in het kader van Alles-in-1. Bijna alle groepjes hebben de flyer af. Mocht u op zoek zijn naar een vakantiebestemming laat u dan eens voorlichten door 1 van de kinderen! De komende twee weken maken we het thema van Alles-in-1 af. Na de kerstvakantie starten we met een nieuw thema. 
De afgelopen periode hebben de kinderen uit groep 7/8 flink geoefend met het benoemen van de woordsoorten en zinsontleding bij taal. Dit blijft ook regelmatig terugkeren tijdens de lessen of bij het huiswerk. Bij rekenen staan bij groep 6/7/8 het cijferend uitrekenen, de breuken en inhoud en gewicht centraal. 
De laatste twee schoolweken staan ook bij ons in het teken van Kerst. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055