Nieuwsbrief De Dalk25 januari 2019

Voorleesochtend

Afgelopen woensdag kwam Lieke van der Palen bij ons voorlezen. In de hal hadden we een gezellig voorleeshoekje gemaakt. De kinderen zaten ademloos te luisteren naar de verhalen die er werden voorgelezen. 

Nieuws uit de onderbouw

Na de vakantie zijn we het nieuwe jaar goed begonnen met een nieuw project. We werken met de methode Sil op school aan het thema: Sil als poolreiziger. Allerlei leerdoelen komen tijdens dit thema aan de orde. We werken o.a.  aan verhaalbegrip, woordenschat, kritisch luisteren, rijmen en het verdelen van woorden in klankgroepen. Ook komen de rekenactiviteiten spelenderwijs aan bod. De kinderen leren omgaan met hoeveelheden, ze meten en vergelijken inhoud en temperatuur. Verder is er veel ruimte om te bouwen en te onderzoeken. De kinderen van groep 3 doen enthousiast mee aan het project. Groep 3 heeft een drukke tijd achter de rug. We hebben de verschillende Citotoetsen afgenomen en kern 6 van de leesmethode afgerond. Kortom..... we zijn 2019 goed begonnen.

Nieuws uit de middenbouw

In  groep 4/5 gaat alles een beetje anders de laatste weken. We zijn druk met het maken van de citotoetsen. Iedereen houdt goed rekening met elkaar als er toetsen gemaakt moeten worden.
Daarnaast werken we aan het project bouwen.Er worden bouwtekeningen meegenomen. Die wij vol interesse bekijken. (handig voor groep 5 want zij leren nu met schaal werken bij rekenen)
We hebben voorbeelden gezien van het gereedschap waar een metselaar mee werkt. Nu zijn we bezig met het onderwerp kastelen. Alle kinderen van de middenbouw kunnen heel goed uitleggen wat het gemak is.

 

Nieuws uit de bovenbouw

Na de kerstvakantie zijn we in de klas gestart met het bedenken van een goed voornemen voor het komende jaar. Ook hebben we op onze tafel een papiertje met een zelfbedacht doel waar we de komende periode aan gaan werken. Tussen al het toetsen door zijn we in de bovenbouw ontzettend druk aan het werk met het project bouwen. Op de projectmuur hangen woorden ter uitbreiding van de woordenschat. De kinderen hebben deze woorden ook mee als huiswerk om te leren. De komende weken gaan we werken over muren, kastelen en bijzondere bouwwerken. 

Oudergesprekken (herinnering)

Op donderdag 21 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee. De week na de voorjaarsvakantie vanaf dinsdag 5 maart vinden de oudergesprekken plaats. 
De gesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 heeft de gesprekken op een ander moment.  
Mocht u onverhoopt niet kunnen op de datum die gepland is, kunt u eventueel ruilen met een andere ouder (natuurlijk in overleg). 
Wilt u de wijziging dan op school op de lijst noteren, zodat de leerkracht weet welke ouder hij op dat tijdstip ontvangt. Tot de voorjaarsvakantie kunnen de wijzigingen worden doorgegeven.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055