Nieuwsbrief De Dalk18 maart 2019
Open dag

Open dag

Op 27 maart hebben wij op onze school een open dag. Tijdens deze dag kunnen belangstellenden een kijkje op onze school nemen en ziet u hoe wij te werk gaan. Heeft u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een goede school, maakt u hen dan attent op onze open dag!

Bekijk hier het programma voor de open dag! 

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar eerder i.v.m. Goede Vrijdag.
Onze school heeft via Acress een geheel verzorgde Koningsspelen gewonnen! 
De precieze invulling van die dag houden wij nog even geheim! 

Dierentuin in de klas???

In unit 1/2/3 zijn we na de vakantie begonnen aan een nieuw thema van "Sil op school". Sil en Lis brengen een bezoek aan de dierentuin en helpen mee met de dagelijkse bezigheden. In onze klas zijn we begonnen met het opzetten van onze eigen dierentuin. De betrokkenheid van de kinderen is heel groot. Ze hebben allerlei dieren meegenomen naar school, maar ook hooi, stro en voer. Het is leuk om te zien dat we dagelijks veel bezoek krijgen van ouders en van de  kinderen uit de andere units. Naast het spelen in de dierentuin gebruiken we het thema om allerlei leerdoelen te behalen. We werken o.a. aan het vergroten van de woordenschat m.b.v. de kaartjes op de woordenmuur. Kinderen zoeken de eerste/laatste letter van de dieren, maken zinnen met de woordkaarten, bedenken zelf verhalen en leren nadenken over logische gebeurtenissen en oorzaak en gevolg. Op het gebied van rekenen worden vergelijkingen gemaakt, bijv. van groot naar klein, van lang naar kort enz. Ook werken we met het begrip oppervlakte als we de verschillende dierenverblijven maken en werken we aan getalbegrip door het tellen van de dieren, het leren van de rangtelwoorden en rubriceren van de verschillende diersoorten.

Het is mooi om te zien hoe een rijke en uitdagende leeromgeving de ontwikkeling van de kinderen bevordert.

Nieuwsgierig geworden naar onze dierentuin ???? Loop gerust eens bij ons binnen

 

 

Alles in 1 project bouwen

Alles in 1 project bouwen

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 gewerkt aan het project bouwen van Alles- in-1. De eerste week stond het thema wonen centraal.Wat komt er allemaal bij kijken als er huizen worden gebouwd? Hoe bouw je een huis? Wat zijn de materialen die gebruikt worden? Verschillende soorten huizen. De doe-opdrachten waren voor deze week een knikkerbaan en een hoge toren bouwen in groepjes. In week 2 ging het over bekende muren en kastelen. In de middenbouw hebben de kinderen kastelen getekend. Er is ook een start gemaakt met het bouwen van huizen van rolletjes kranten. Bijzondere bouwwerken stonden centraal in week 3. Oude en moderne  bouwwerken zijn uitgebreid aan bod gekomen. In de bovenbouw hebben de kinderen n.a.v. de tekst zelf vragen bedacht daar hebben we vervolgens een Kahoot-quiz van gemaakt. Zo kwam alle lesstof nog een keer voorbij op een interactieve manier. De een na …

Meer lezen.

---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055