Nieuwsbrief De Dalk26 april 2019

Vakantie

Namens het team wens ik u een hele fijne meivakantie toe!
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt en dan verdienen de kinderen even een lekkere break!
Zo hebben we een hele leuke sportdag gehad met de Koningsspelen en is de eindcito geweest voor groep 8.
Misschien zien we elkaar nog bij de herdenking van 4 mei bij het Wellington Monument, maar voor nu, hopen we dat jullie allemaal een lekkere vakantie hebben en dan zien we jullie weer lekker fris terug op school vanaf maandag 6 mei.

Herdenking 

Vanaf dit jaar hebben de scholen van Klarenbeek gezamenlijk het Wellington monument geadopteerd.
Zo besteden we extra aandacht als scholen aan de herdenking.
We hopen u dinsdag 4 mei om 19.00 uur bij de herdenking te zien, waar Jordi en Lotte een zelfgeschreven gedicht zullen voordragen.
Hierna zullen zij de zorg van het monument voor komend jaar overdragen aan de kinderen van de Kopermolen.
Mooi om zo de kinderen van Klarenbeek te betrekken bij de herdenking.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de mail die u heeft gekregen.

Klarenbeekse Zomerfair

Misschien hebben jullie allemaal al wel gemerkt dat we dit jaar nog geen Floralia hebben gehad. Dat klopt helemaal…..na 31 jaar Floralia, willen wij graag een keer wat anders organiseren.

Wij willen alle ouders, opa, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en dorpsgenoten uitnodigen voor een fair. Het is de bedoeling om wel een verloting te houden, dus leerlingen zullen wel met loten langs de deur gaan. De prijzen voor de verloting worden gehaald bij de Klarenbeekse Ondernemers, daarom ook de naam:

Klarenbeekse Zomerfair OBS De Dalk

vrijdag 28 juni van 17.00 – 20.00 uur.

Het schooljaar is dan bijna ten einde, dus hoe leuk is het dan om met de ouders onder het genot van een hapje en drankje nog even met elkaar bij te kletsen. Het belooft een leuke en gezellige avond te worden! Het programma van deze avond volgt nog. Noteer de datum alvast in uw agenda. 

Nieuws uit de onderbouw

Met pijn in ons hart hebben we in de week voor de vakantie de dierentuin opgeruimd. Wat is er fijn gespeeld en gewerkt tijdens dit project !! We gaan het officieel afsluiten op 16 mei, als we naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen gaan. Na de vakantie starten we met het laatste project van dit schooljaar, genaamd: Sil en Lis op reis. 

De Koningsspelen waren een groot succes, mede dankzij de medewerkers van Accres en stagiaires van de KSG. Er waren spannende, uitdagende activiteiten waar de kinderen enthousiast aan mee hebben gedaan.

We hebben ook genoten van de paasactiviteiten. Met behulp van een aantal ouders is het voor de kinderen een groot feest geworden. 's Morgens werden de eieren gezocht die verstopt waren in het bos achter het Hertenkamp. Sjoerd S. was de vinder van het gouden ei. Tussen de middag werd iedereen getrakteerd op een uitgebreide lunch met lekkere dingen en mooi gedekte tafels. In de middag was er een spelcircuit uitgezet waar spelletjes en proefjes met eieren werden gedaan. Het was een gezellige dag.

Er wordt ook heel hard gewerkt. Groep 3 is  begonnen aan kern 10 van de leesmethode en aan blok 11 van het rekenen. Ze leren al moeilijke woorden met -aai,- ooi en  - oei en met -eeuw,  -uw en -ieuw. Met rekenen ligt het accent op de dubbelsommen en het geldrekenen.

Als de juf even de klas uit is nemen de moeders het soms even over en dan is het feest. Hoeveel kinderen passen er in een doos ?? Kunnen we er allemaal in staan ?? Als de doos plat is, passen we er dan allemaal op ?? Kortom.....dikke pret.

Nieuws uit de middenbouw

De kinderen van groep vier hebben geleerd hoe ze een berichtje moeten schrijven.En hoe ze een briefje of kaartje moeten adresseren.Alle kinderen hebben ,in het  geheim, een briefje naar elkaar gestuurd.Vanmorgen hebben we de brieven echt op de post gedaan. 

De hele middenbouwgroep is erg enthousiast aan het werk met de mini muurkrant. Ze kiezen een plaatje van een diertje ( plakplaatje van AH.) En zoeken allerlei informatie over het beestje op. Hiervoor gebruiken ze de Chromebooks. De mini muurkranten hangen op de kast in de klas.

Nieuws uit de bovenbouw

De afgelopen weken stonden in het teken van: Koningsspelen, Cito toets, Paasactiviteiten en de muzieklessen. Tijdens de muzieklessen hebben de kinderen al laten zien en horen hoe goed ze noten kunnen lezen en op de instrumenten spelen. Wij zijn erg benieuwd naar de uitvoering op 24 mei in het MFC. 

Na de vakantie gaan de kinderen rustig beginnen met het oefenen voor de musical. De rollen zijn verdeeld en de teksten doorgelezen. De kinderen kunnen hier thuis verder mee oefenen. Eerst staan er nog kamp voor groep 7/8 en schoolreis voor groep 6 op het programma. 

Tussen alle leuke dingen wordt er ook nog ontzettend hard gewerkt aan lezen, rekenen, spelling, taal en Alles-in-1. 

 

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055