Nieuwsbrief De Dalk20 september 2019

Informatie-avond!!!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de opzet van de informatieavond veranderd.
Dit jaar zullen net als voorgaande jaren woordenschat en begrijpend lezen het speerpunt zijn op school. Wij krijgen regelmatig de vraag wat ouders thuis kunnen doen met woordenschat.. Woordenschat en begrijpend lezen stoppen namelijk niet om 14:30 maar gaan de hele dag door. Vandaar dat wij als team het heel belangrijk vinden om u als ouder te vertellen hoe wij het op school doen en wat u er als ouders thuis mee kan doen.

Op dinsdagavond 1 oktober 2019 hopen wij u allemaal op school te zien!

Om 19:30 uur is er inloop met koffie of thee en om 20:00 uur start de avond.

Na het gedeelte over woordenschat en begrijpend lezen is er gelegenheid om in de groepen te kijken en om vragen te stellen aan de leerkracht over de algemene zaken in de groep.

Als u niet aanwezig kunt zijn op deze avond, laat het de leerkracht dan even weten. 

Nieuws uit de onderbouw 

De kinderen uit unit 1/2/3 zijn al weer helemaal terug in het dagelijkse ritme van school. In groep 3 is een start gemaakt met het leren lezen en inmiddels kennen de kinderen de letters i.k.s.m.aa en p. Ze zijn al druk aan het woorden maken op de letterdoos en in hun woordenschrift. De kinderen van groep 1 en 2 werken sinds kort ook op de I pad en oefenen met de spelletjes van Kleuterplein. Natuurlijk is er voor alle groepen nog ruim voldoende tijd om zich door middel van spel verder te ontwikkelen. Ons thema is gekoppeld aan de Kunstweken en hierdoor staat het museum centraal. Er worden kunstwerken gemaakt in de stijl van de Russische schilder Kandinsky. De oma van Manu heeft een gastles Mandala tekenen gegeven en van haar hebben de kinderen nieuwe technieken geleerd, waardoor ze nog mooier hebben leren werken met kleurpotlood. Stap voor stap zal er in ons lokaal een echt museum ontstaan. U bent natuurlijk van harte welkom om al het moois te komen bekijken.

Nieuws uit de middenbouw 

We zijn “fris en fruitig “ begonnen aan ons nieuwe schooljaar. Voor groep 5 is alles al bekend. Aan de rol als ‘oudste” moeten zij nog even wennen. Maar dat komt helemaal goed. Zeker als ik zie hoe goed zij de kinderen van groep 4 helpen met hun tablet. En hoe prima zij lezen met een klasgenoot uit groep 4 in een samenleesboek.

Voor de vakantie kwam groep 4 ook al heel vaak in de middenbouw. Dus echt heel vreemd is het allemaal niet. Nu we een kleine drie weken verder zijn, werken ze geroutineerd op hun tablet en maken ze “de zin van de dag” in hun schrift alsof ze niet anders gewend zijn.

De eerste toetsten en dictees zijn ook al weer achter de rug. En met goed resultaat.
Kortom. We zijn goed gestart en gaan er met z’n allen een fantastisch jaar van maken

Nieuws uit de bovenbouw 

De kinderen uit de bovenbouw zijn ondertussen helemaal gewend in de klas. Hier en daar met wat veranderingen in de klas maar de goede werkhouding en gezelligheid hebben de kinderen meegenomen na de vakantie.

Het eerste huiswerk was ook al een feit. Even rustig inkomen met topografie. Voor iedereen stonden de provincies en de hoofdsteden van Nederland op het programma.  
Afgelopen dinsdag stond ook het eerste uitstapje op de kalender. Wij waren uitgenodigd in het Coda museum voor de tentoonstelling Paper-Art. Eerst hebben we in 2 groepen een aantal kunstwerken bewonderd die gemaakt zijn van papier. Daarna kregen de kinderen de opdracht om met of beeld of met geluid aan de gang te gaan. Ieder groepje kreeg een gevoel (boos,blij,verdrietig,angst) en dat moesten ze met geluiden gaan opnemen en de groepjes met het beeld mochten met dit gevoel een knutselwerk maken. Op het einde kwamen beide werkjes bij elkaar en bij alle groepjes paste het geluid bij de beeldopdracht. Het was een leuke middag. 

Activiteiten komende periode:
A.s woensdag mogen de kinderen weer op pad met de kinderpostzegels.
Woensdag 2 oktober sportactiviteiten in het Boschbad. 
8 oktober informatieavond Voortgezet Onderwijs voor groep 8. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055