Nieuwsbrief De Dalk4 februari 2020

Nieuws uit de groepen.

MIDDENBOUW

Bijna alle Cito toetsen zijn klaar. Nog een paar inhaaltoetsen en dan gaan we weer verder met het gewone lesprogramma.

Met Alles-in 1 gaat het over Noord-Amerika. Wij zijn een beetje blijven steken bij de Inuit. De kinderen zijn er heel druk mee.Een paar dames van groep 5 hebben een geweldige iglo gemaakt. We gaan ons ook nog verdiepen in het leven van de zeehonden en ijsberen
in de laatste week voor de voorjaarsvakantie staat Antarctica met de pinguïns centraal.Onze woordmuur wordt steeds mooier en groter

ONDERBOUW 

Uitnodiging Letterfeest

Kinderen van groep 3 hebben een mijlpaal bereikt en kern 6 van de methode afgerond.Dit betekent dat ze alle letters hebben geleerd en dat het 'echte' lezen nu kan beginnen! We willen dit vieren met het Letterfeest dat zal plaatst vinden op 14 februari a.s.. We nodigen alle ouders van de onderbouw uit om dit feest met ons mee te vieren. Vanaf 11 uur bent u welkom in de groep. We hopen dat u erbij kunt zijn als de kinderen hun letterdiploma ontvangen.

BOVENBOUW

Alle Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn weer afgenomen. De kinderen hebben afgelopen weken lopen zwoegen op rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. Iedereen heeft weer hartstikke goed zijn best gedaan. Afgelopen donderdag zijn we gestart met het analyseren van deze gegevens. Welke kinderen zijn er naar verwachting gegroeid en welke kinderen niet? Wat hebben deze kinderen nodig en hoe passen wij ons onderwijsaanbod daar goed op aan? Op de opbrengenstendag (studiedag woensdag 4 maart), zullen we de uitkomsten van deze analyses aan elkaar presenteren en met elkaar bespreken.  

Ondertussen zijn we ook begonnen met het nieuwe thema ‘Amerika, Antarctica, Australië en de oceanen’. De kinderen gaan in tweetallen een deelonderwerp van dit thema uitdiepen en uiteindelijk presenteren aan de klas. Zo leren we van en met elkaar!  

Op 12 febr. doen de groepen 7 en 8 mee aan het schoolvolleybaltoernooi in het Omnisport. Om hier goed op voorbereid te zijn, krijgen we 2x een clinic Volleybal tijdens de gymles. De eerste wedstrijd is om 14.10 uur. We moeten dus om 13. 30 vertrekken.  We zoeken nog 2 ouders die de teams kunnen begeleiden. 

Volgende week donderdag en de week daarna komt de Codeclub Apeldoorn naar onze school om de kinderen kennis te laten maken met programmeren. Tijdens deze lessen helpen we de kinderen allerlei vaardigheden verder te ontwikkelen; analytisch en creatief denken, samenwerken, problemen analyseren, doelgericht werken en doorzettingsvermogen. Die kennis zullen ze hard nodig hebben op de arbeidsmarkt in de toekomst. Zo bereiden wij ons alvast goed voor!

Sport van de maand

Voor 21 februari kunnen de kinderen zich opgeven voor: hiphop teens, voetbal, rugby en turnen. In de hal hangt een lijst met de precieze data en de locaties. De meeste activiteiten zijn 3x. Leuk om met een groepje heen te gaan !

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055