Nieuwsbrief De Dalk26 juni 2020

Algemeen

Maandag 29 juni zijn alle kinderen vrij. Het team van de Dalk heeft dan samen met het team van de Marke een studiedag. Deze dag gaan we gebruiken om de Cito-toetsen te analyseren en ons onderwijs te evalueren. De opbrengsten van deze dag vormen dan weer de basis voor de groepsplannen waarmee we in het nieuwe schooljaar aan de slag gaan. 

In de week van 6 juli gaat het rapport mee naar huis. Als jullie n.a.v. het rapport een gesprek willen met de leerkracht, kan daar een afspraak voor gemaakt worden. Mochten er nog rapporten thuis liggen, geef die dan zo snel mogelijk mee naar school. 

 In het nieuws uit de bovenbouw hieronder kunt u lezen dat de kinderen a.s.dinsdag geen lunch mee hoeven te nemen.
Voor de onder en de middenbouw wordt de lunch ook geregeld dus ook die kinderen hoeven geen lunch mee te nemen. Wel de tussendoortjes voor de pauze van 10.00 uur. 

Vooruitblik volgend schooljaar

Volgend schooljaar krijgen de kinderen in groep 7 en 8 allemaal een eigen chromebook van Snappet om op te werken. De chromebooks van school kunnen dan volledig ingezet worden in de onder- en middenbouw. Dit geeft ons de mogelijkheid om de digitale vaardigheden van kinderen verder te ontwikkelen. Onze ICT'er, Stefanie, zal hier, in samenwerking met het team een mooi plan voor opstellen. 


Het vakantierooster voor volgend schooljaar is in de maak. Eén vrije dag kunnen jullie nu alvast in de agenda zetten. Op woensdag 28 oktober  gaat het team van de Dalk deelnemen aan het congres Bewegend (buiten) leren in Klarenbeek. 

Corona maatregelen

Kinderen t/m 12 jaar hoeven vanaf 1 juli geen 1,5 meter afstand meer tot volwassenen te houden. Echter, sommige volwassenen vinden het wel prettig om de 1,5 meter afstand te bewaren.  Dit wordt aan de kinderen verteld. Ouders zijn weer welkom op het plein, mits er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Ouders mogen ook de school in, maar alleen op afspraak! Klaar-overs mogen de jassen en het bordje weer uit de hal ophalen.

Op de website boink.info staat een beslisboom waarmee je kunt bepalen of een kind  die neusverkouden is wel of niet naar school mag. 
Verder:Blijf thuis bij klachten.Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog. 

Nieuws uit de bovenbouw

Dinsdag 30 juni hebben de kinderen van groep 8 een leuke dag georganiseerd van het oud-ijzergeld voor de bovenbouwgroep; een escape-room, lasergamen en donderen op de stormbaan. Dat wordt lachen, gieren, brullen! 
Leerplein055 heeft de kinderen van groep 8 een heerlijke lunch van Central Park aangeboden. Omdat we ze natuurlijk niet alleen kunnen laten eten, hebben we geregeld dat alle kinderen van de bovenbouw hiervan kunnen genieten op dinsdag 30 juni. Het is dus niet nodig om op deze dag een lunch van huis mee te nemen.

 De bovenbouw is druk bezig met het instuderen van de musical. In korte tijd weten ze er weer wat leuks van te maken. Gelukkig kunnen we door de versoepelingen van de maatregelen het stuk voor echt publiek opvoeren. Op maandagavond 13 juli zijn de ouders van de kinderen in groep 6 en 7 uitgenodigd, woensdag 15 juli overdag zijn de kinderen van de onder- en middenbouw aan de beurt en op woensdagavond 15 juli zullen onze sterren schitteren op het podium voor de ouders, broers en zussen van groep 8. Aansluitend is er voor de kinderen van groep 8 een afscheidsavond georganiseerd. 

Donderdag 16 juli om 14.30 uur moeten we echt afscheid gaan nemen van de kanjers in groep 8. Het zou leuk zijn als er veel ouders op het plein en veld (op 1,5 meter van elkaar) staan om ze uit te zwaaien. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

de Dalk is onderdeel van Leerplein055