Vertrouwenspersoon binnen school

Interne vertrouwenspersoon (intern contactpersoon) Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interneLees meer