Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Vertrouwenspersoon binnen school

Interne vertrouwenspersoon (intern contactpersoon) Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interneLees meer