Buitenschoolse opvang (BSO)

De Buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door Kinderopvang Klarenbeek.

In principe wordt er geen opvang geboden in de vakanties maar bij voldoende belangstelling worden er meestal wel een of meerdere dagen ingepland.

De activiteiten van de BSO zullen worden vermeld in de Maandinfo.

De kinderen worden op school opgevangen door een pedagogisch medewerkster van Kinderopvang Klarenbeek. Er is een pedagogisch beleidsplan waarin  de visie en het beleid staan beschreven. De pedagogisch  medewerksters zorgen ervoor dat de kinderen zich kunnen ontspannen na een intensieve schooldag. Na een gezamenlijk moment met drinken en fruit staan diverse activiteiten op het programma, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan bewegen.

Wilt u meer informatie over de BSO, over de mogelijkheden en de kosten, loopt u dan eens binnen bij de kinderopvang achter onze school.