Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Klarenbeek. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen.

Informeert u bij de directeur wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende vormen van buitenschoolse opvang van uw zoon of dochter.