Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

Bewegingsonderwijs De leerlingen hebben één keer per week gymnastiek. De gymlessen vinden plaats in de sporthal bij het MFC. Bij goed weer vinden de lessenLees meer


computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Vanwege de aankomende sluiting van onze school, werken wij dit schooljaar met één groep. In deze groep zitten 10 leerlingen die volgend schooljaar zullen uitstromenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Bewegend (buiten) leren  Dit schooljaar staat het bewegend (buiten) leren ook weer op de agenda. Het team zal o.a. deelnemen aan het congres bewegend buitenonderwijsLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Humanistische Vorming Onderwijs / GVO-Godsdienstig Vormingsonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10Lees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2019-2020 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn.Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

Op De Dalk werken wij met de volgende methodes: Vakgebied Methode Voortgezet technisch lezen Lekker lezen en Ralfi-lezen Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Schrijven Pennenstreken RekenenLees meer


Missie en visie

Missie-kern Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de kleine groep is veel aandacht voor het individuele kindLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


rapporten

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport. Naast de rapportbesprekingen vinden er ook 2 keer per schooljaar eenLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer