computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers
De school heeft beschikking over een aantal Chromebooks en Ipads die we voor de leerlingen van Unit 1, Unit 2 en Unit 3 inzetten.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van onze Units maken we gebruik van een verrijdbaar touchscreen (Prowise). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! de borden van  Unit 1 en 2 kan zelfs gekanteld worden, zodat er met meerdere kinderen omheen gewerkt kan worden.

Snappet
Onze leerlingen van de groepen 4 t/m 8 verwerken hun stof van rekenen en spelling op de leeromgeving van Snappet.
Deze verwerking doen zij op een tablet. Unit 3 gaat werken op Chromebooks. Hierdoor krijgen zij een directe feedback en ook de leerkracht ziet direct in zijn dashboard in hoeverre de leerlingen de stof beheersen.
Leerjaar 3 werkt met de Veilig Leren Lezen en pluspunt op de Chromebooks.