dit jaar onder de aandacht

Bewegend (buiten) leren 

Dit schooljaar staat het bewegend (buiten) leren op de agenda. Het team zal o.a. deelnemen aan het congres bewegend (buiten) leren van Buitenwijzer. Het doel is om per dag twee keer een half uur buiten te spelen en werken aan verschillende leerdoelen in combinatie met een bewegingsactiviteit.

Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te integreren in de dagelijkse lessen stimuleer je de hersenontwikkeling van leerlingen én kom je tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De leerlingen zijn betrokken bij de lesactiviteit en vinden het een feestje om mee te mogen doen. Na de bewegend (buiten) leeractiviteit kunnen de leerlingen zich weer goed concentreren op het werk in de klas. Bovendien blijven ze op deze manier fit en gezond!

Het kan dus heel goed zijn dat als u bij ons op school komt, u kinderen buiten ziet rennen om opdrachten van spelling te maken, of dat er een bal door de klas gaat om de tafels te automatiseren. Ook proberen we in en rondom de school zichtbaar te maken dat wij bewegend (buiten) leren belangrijk vinden!

Inzet van Chromebooks

In de bovenbouw hebben de leerlingen sinds dit schooljaar allemaal de beschikking over een eigen Chromebook. Hiermee kunnen de leerlingen op Snappet werken aan hun taal- en rekenopdrachten. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, direct inzicht en overzicht voor zowel leerkracht als leerling. Bovendien biedt Snappet vele mogelijkheden om gedifferentieerd te werken aan verschillende leerdoelen.

De kinderen van de onder- en middenbouw kunnen gebruik maken van de overige Chromebooks die aanwezig zijn op school. Daarnaast hebben de kinderen van groep 4 t/m 6 allemaal een eigen tablet waarmee ze op Snappet kunnen.

Dit schooljaar gaan we uitzoeken hoe we de Chromebooks verder kunnen integreren in ons onderwijs, hoe ze didactisch optimaal ingezet kunnen worden en welke digitale vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit zal beschreven worden in het ICT-beleidsplan van onze school.

Thematisch en samenhangend onderwijs 

De verschillende vakgebieden willen wij zo veel mogelijk in samenhang aanbieden. Daarom werken wij met de methode Alles-in-1. Door zaakvakken, expressievakken, taal, praktische vaardigheden – en nog meer – binnen een thema te houden, ontstaat er verdieping en prikkel je de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Er is een dagelijkse afwisseling van vaardigheden en activiteiten, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen om te laten zien waar hun talenten liggen.

De wereld bestaat niet uit losse vakken; alles heeft met elkaar te maken. Vakken en vaardigheden zijn bij Alles-in-1 logisch met elkaar verbonden. Hierdoor worden meer dwarsverbanden gelegd in kennis en in de hersenen. De samenhang zorgt voor meer diepgang, nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Wanneer kinderen betrokken en gemotiveerd zijn, gaat leren gemakkelijker en beklijft te stof beter.

De thema’s die dit schooljaar aan bod zullen komen zijn: mensen, moderne geschiedenis, communicatie, geloof en Europa.