Dit jaar onder de aandacht

Bewegend (buiten) leren 

Dit schooljaar staat het bewegend (buiten) leren ook weer op de agenda. Het team zal o.a. deelnemen aan het congres bewegend buitenonderwijs op 6 april 2022. Het doel is om per dag twee keer een half uur buiten te spelen en werken aan verschillende leerdoelen in combinatie met een bewegingsactiviteit.

Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te integreren in de dagelijkse lessen stimuleer je de hersenontwikkeling van leerlingen én kom je tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De leerlingen zijn betrokken bij de lesactiviteit en vinden het een feestje om mee te mogen doen. Na de bewegend (buiten) leeractiviteit kunnen de leerlingen zich weer goed concentreren op het werk in de klas. Bovendien blijven ze op deze manier fit en gezond!

Het kan dus heel goed zijn dat als u bij ons op school komt, u kinderen buiten ziet rennen om opdrachten van spelling te maken, of dat er een bal door de klas gaat om de tafels te automatiseren. Ook proberen we in en rondom de school zichtbaar te maken dat wij bewegend (buiten) leren belangrijk vinden!

Thematisch en samenhangend onderwijs 

De verschillende vakgebieden willen wij zo veel mogelijk in samenhang aanbieden. Daarom werken wij met de methode Alles-in-1. Door zaakvakken, expressievakken, taal, praktische vaardigheden – en nog meer – binnen een thema te houden, ontstaat er verdieping en prikkel je de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Er is een dagelijkse afwisseling van vaardigheden en activiteiten, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen om te laten zien waar hun talenten liggen.

De wereld bestaat niet uit losse vakken; alles heeft met elkaar te maken. Vakken en vaardigheden zijn bij Alles-in-1 logisch met elkaar verbonden. Hierdoor worden meer dwarsverbanden gelegd in kennis en in de hersenen. De samenhang zorgt voor meer diepgang, nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Wanneer kinderen betrokken en gemotiveerd zijn, gaat leren gemakkelijker en beklijft te stof beter.

Educatieve uitstapjes 

Dit schooljaar zullen wij regelmatig een educatief uitstapje maken, zo mogelijk in aansluiting op het thema waarmee we bezig zijn.

Rolf Thijssen

Rolf Thijssen komt trainingen in de klas en het speellokaal geven om de kinderen met meer zelfvertrouwen en weerbaarder naar het Voortgezet Onderwijs te laten uitstromen. Diverse sociale vaardigheden worden geoefend, kinderen leren omgaan met hun houding en positieve zelfverdedigingstactieken in te zetten. Hiervoor wordt een psycho-fysieke didactiek gebruikt, dat wil zeggen dat er  startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven.