dit jaar onder de aandacht

Voor het vak wereldoriëntatie zijn we aan het werk met de methode Alles-in-1.
Deze methode werkt op een thematische manier. De naam zegt het al; de kinderen zijn op een thematische manier bezig met alle vakken op het gebied van Wereldoriëntatie.
Ook hun creatieve kant krijgt een plek. Met leskisten en verschillende opdrachten worden zaken zo concreet mogelijk gemaakt. Samen met de weekwoorden proberen we de woordenschat te verbreden.

Dit schooljaar staat de vernieuwing van ons ICT park op de agenda. De digiborden op school zijn vervangen door nieuwe touchscreens.
De vaste computers gaan plaatsmaken voor meer mobielere apparaten. Op deze manier kunnen de kinderen dan op verschillende plaatsen in de school werken op een pc.
We blijven ook werken met de tablets waar Snappet op staat.
Snappet is een project, waarbij kinderen met rekenen en taal op tablets hun opgaven maken in plaats van  in een schrift. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, direct inzicht en overzicht voor zowel leerkracht als leerling, en minder werkdruk voor de leerkracht. De tablets zijn zo ingericht dat ze alleen gebruikt kunnen worden voor het maken van de taal-, spelling- en rekenopgaven. De kinderen schrijven, door het werken met de tablets, minder in schriften. Daarom is er dit jaar naast de invoering van de tablets extra aandacht voor het schrijfonderwijs.