Humanistische Vorming Onderwijs / GVO-Godsdienstig Vormingsonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10 leerlingen) lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) vanaf groep 5. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Godsdienstonderwijs
Dit schooljaar is er de mogelijkheid voor de kinderen om godsdienstonderwijs te volgen. Op de donderdagmiddag krijgen de leerlingen les van mevrouw Aletta Wilsing.