Methodes

Op De Dalk werken wij met de volgende methodes:

Vakgebied Methode
Voortgezet technisch lezen Lekker lezen en Ralfi-lezen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Schrijven Pennenstreken
Rekenen ( Snappet-tablets) Pluspunt versie 3
Taal Taal op Maat 2e Editie
Spelling Spelling op maat 2e Editie
Engels Alles-in-1
 Muziek Alles-in-1
Handvaardigheid/tekenen Alles-in-1
Wereldoriëntatie ( geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, natuur, techniek, Alles-in-1

Culturele activiteiten

We besteden veel aandacht aan culturele ontwikkeling op allerlei gebied. Naast activiteiten waaraan de groepen afzonderlijk deelnemen en projecten die we zelf vanuit de school opzetten, nemen we deel aan het kunstmenu, dat Markant coördineert. Elk jaar maken alle groepen kennis met één onderdeel van de kunst, in de vorm van tentoonstellingen, doe-dag of een gastles door een kunstenaar.