Methodes

Op De Dalk werken wij met de volgende methodes:

VakgebiedGroepMethode
Voorbereidend Leren1 en 2Sil op school
Aanvankelijk lezen3Veilig Leren Lezen
(Kim Versie)
Voortgezet technisch lezen4 t/m 8Lekker Lezen en Nieuwsbegrip XL
Schrijven3 t/m 7Pennenstreken
Rekenen ( Snappet-tablets)3 t/m 8Pluspunt nieuwe versie
Taal4 t/m 8Taal op Maat 2e Editie
Engels5 t/m 8Alles-in-1
 Muziek 5 t/m 8 Alles-in-1
Handvaardigheid/tekenen 5 t/m 8 Alles-in-1
Wereldoriëntatie ( geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, natuur, techniek,groep 5-8Alles-in-1

Culturele activiteiten

We besteden veel aandacht aan culturele ontwikkeling op allerlei gebied. Naast activiteiten waaraan de groepen afzonderlijk deelnemen en projecten die we zelf vanuit de school opzetten, nemen we deel aan het kunstmenu, dat Markant coördineert. Elk jaar maken alle groepen kennis met één onderdeel van de kunst, in de vorm van tentoonstellingen, doe-dag of een gastles door een kunstenaar.