Methodes

Op De Dalk werken wij met de volgende methodes:

Vakgebied Groep Methode
Voorbereidend Leren 1 en 2 Sil op school
Aanvankelijk lezen 3 Veilig Leren Lezen
(Kim Versie)
Voortgezet technisch lezen 4 t/m 8 Lekker Lezen en Nieuwsbegrip XL
Schrijven 3 t/m 7 Pennenstreken
Rekenen ( Snappet-tablets) 3 t/m 8 Pluspunt versie 3
Taal 4 t/m 8 Taal op Maat 2e Editie
Spelling 4 t/m 8 Spelling op maat 2e Editie
Engels 5 t/m 8 Alles-in-1
 Muziek  5 t/m 8  Alles-in-1
Handvaardigheid/tekenen  5 t/m 8  Alles-in-1
Wereldoriëntatie ( geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, natuur, techniek, groep 5-8 Alles-in-1

Culturele activiteiten

We besteden veel aandacht aan culturele ontwikkeling op allerlei gebied. Naast activiteiten waaraan de groepen afzonderlijk deelnemen en projecten die we zelf vanuit de school opzetten, nemen we deel aan het kunstmenu, dat Markant coördineert. Elk jaar maken alle groepen kennis met één onderdeel van de kunst, in de vorm van tentoonstellingen, doe-dag of een gastles door een kunstenaar.