Missie en visie

Kinderen ontplooien zich op De Dalk tot zelfredzame mensen. Dat doen we door te werken op basis van onze visie:

  • wij geloven in doorlopende leerlijnen van 4 tot 12 jaar
  • we vinden het belangrijk om een taalrijke leeromgeving te creëren
  • we leggen de focus op bloeien en groeien.