Missie en visie

Missie-kern

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de kleine groep is veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Kinderen ontplooien zich op De Dalk tot zelfredzame mensen.
Onze slogan is: Op de Dalk kunnen de kinderen samen groeien en bloeien!

Onze kernwaarden zijn:

Op Onze school:

  • heerst een professionele cultuur
  • hebben we oog voor het individuele kind
  • geloven we in doorlopende leerlijnen van 4 tot 12 jaar
  • vinden we het belangrijk om een taalrijke leeromgeving te creĆ«ren
  • leggen we de focus op bloeien en groeien.
  • hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat
  • voelt iedereen zich veilig, fijn en geaccepteerd.