De geschiedenis van de school

De naam van onze school is gegeven in 1985 bij de invoering van de basisschool. Voor die tijd werd de school “School no. 7” genoemd. De school dankt zijn naam aan het gebied en de weg die achter de school, rondom de kern van het dorp loopt, de Dalk.
Vroeger was in het algemeen een dalkweg een weg waar zwervers, landlopers en ander volk zich ophield. Zij werden liever niet in een dorp gezien.
Met bovenstaande willen we aangeven, dat iedereen van harte welkom is op “OBS De Dalk”. Onze slogan is niet voor niets: De Dalk iedereen hoort erbij!