Korte introductie van de school

De Dalk is een kleine, sfeervolle openbare basisschool midden in het dorp Klarenbeek. Er wordt lesgegeven in 3 units.. Door de kleinschaligheid is het mogelijk om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. De leerkrachten en de directie kennen de kinderen en hun ouders. De units worden ondersteund door een onderwijsassistent.

In de gecombineerde Unit 1/2/3 krijgen de kinderen zoveel mogelijk datgene aangeboden, waar hun aandacht op dat moment naar uitgaat. De groepsleerkracht houdt zorgvuldig bij wat kinderen al gedaan hebben en door middel van observaties en toetsen wordt vastgelegd hoe kinderen zich op de diverse gebieden ontwikkelen. Dit wordt gedaan met het digitale kleutervolgsysteem Sil op school en met de leerlijnen van Parnassys.
Ook vanaf leerjaar 3 wordt geprobeerd zoveel mogelijk te differentiëren bij leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan zowel voor zwakke als voor begaafde leerlingen nodig zijn.

Aan leerlingen die extra zorg nodig hebben kan individuele aandacht gegeven worden, afhankelijk van de mate waarin die extra zorg en aandacht nodig is. Soms wordt er ook in een groepje extra geoefend.

Zelfstandig kunnen werken vinden wij erg belangrijk.. Op jonge leeftijd wordt ze al geleerd om (in zekere mate) zelfstandig hun werk te doen. Het probleemoplossend vermogen en de sociale vaardigheden worden eveneens al in een vroeg stadium getraind.

Op verschillende vakgebieden wordt er door de gehele school heen samengewerkt. Zo zult u leerlingen uit midden en bovenbouw samen met de leerlingen uit de onderbouw zien toneellezen.

U merkt misschien al door alle artikelen heen dat “samen”erg sterk is bij ons op De Dalk.