Sluiting OBS De Dalk

Op dinsdag 30 maart 2021 hebben de ouders van basisschool De Dalk te horen gekregen dat het schoolbestuur geen mogelijkheden meer ziet de school nog langer open te houden. Dit is ingrijpend nieuws voor ouders, leerlingen en teamleden. Ouders werden hierover geïnformeerd door de voorzitter college van bestuur van Leerplein055 en de directeur van De Dalk.

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald en voor schooljaar 2021/2022 zou de school nog 38 leerlingen hebben, verdeeld over 8 groepen. Het steeds kleiner wordend aantal leerlingen is vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt niet duurzaam.

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op De Dalk is al langdurig punt van aandacht maar het effect van de genomen stappen bleef uit. Het gevolg is dat unit 1 (groep 1, 2, 3 en 4) bij de start van het komende schooljaar 5 leerlingen zou hebben en is daarmee niet meer aantrekkelijk voor nieuwe ouders. Het te lage leerlingaantal en het ontbreken van perspectief maakt dat Leerplein055 het voorgenomen besluit heeft genomen om per 1 augustus 2021 niet meer te starten met unit 1 en De Dalk per 1 augustus 2022 te sluiten.

De Dalk is sinds schooljaar 2017/2018 een nevenvestiging van openbare basisschool De Marke in De Maten (Apeldoorn) en kon op die manier door Leerplein055 opengehouden worden. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald ondanks de inzet van team, ouders, MR en Leerplein055.

Gefaseerde sluiting

De sluiting van De Dalk vindt gefaseerd plaats. Nieuwe leerlingen kunnen niet meer aangemeld worden. Aan de leerlingen die dit schooljaar in unit 2 (groep 5 en 6) of unit 3 (groep 7 en 8) zouden  zitten, is de mogelijkheid geboden om nog één jaar onderwijs op De Dalk te genieten. Alleen de leerlingen die volgend schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan, hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Alle andere leerlingen hebben een nieuwe, fijne plek gevonden op scholen in de omgeving.

Het laatste jaar OBS de Dalk

De Dalk is een kleine, sfeervolle, openbare basisschool, midden in het dorp Klarenbeek. De school beschikt over een groot plein en aangrenzend grasveld waarop volop ruimte is om te bewegen.

Door de kleinschaligheid is het mogelijk om ieder kind de aandacht en het onderwijs te geven die hij of zij nodig heeft. De ontwikkeling van kinderen wordt zorgvuldig gevolgd en de individuele behoeften worden zo compleet mogelijk in kaart gebracht, zodat het onderwijs hierop goed afgestemd kan worden.

De kinderen op de Dalk zijn gewend om zowel samen als zelfstandig te werken. In de school heerst een hele rustige en prettige werksfeer. Kinderen werken op hun eigen niveau op hun Chromebook, krijgen instructie in kleine groepjes en werken samen aan bijvoorbeeld een project. Er wordt een beroep gedaan op hun executieve functies (plannen, probleem oplossen, organiseren, doelgericht handelen, enz.).

Op de Dalk zitten wij niet stil. Bewegend (buiten) leren wordt dagelijks ingezet om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van kinderen en om gestelde leerdoelen te kunnen behalen. Een bijkomend voordeel is de positieve invloed van bewegen op de concentratie. Bovendien blijven de kinderen fit en gezond.

Op de Dalk voelt iedereen zich veilig en vertrouwd. Er wordt samen gespeeld, gewerkt, gelachen en soms ook gehuild. Het is mooi om te zien dat iedereen mag zijn wie hij is en daarvoor gewaardeerd wordt!