De ouderraad (OR)

De Ouderraad organiseert ieder jaar diverse activiteiten voor de leerlingen: Sinterklaasfeest, Kerstviering, de spelavond en andere evenementen. Ook ondersteunt de ouderraad het team bij schoolreizen, sportactiviteiten en jubilea. Bovendien verleent de raad hand- en spandiensten bij het onderhoud, de vernieuwing en inrichting van de school. De Ouderraad beheert de financiële ouderbijdragen. Kortom de Ouderraad is een grote steun voor de school. De Ouderraad is sinds enige tijd ondergebracht in een stichtingsvorm. De Algemene Ouderavond wordt door de Ouderraad georganiseerd in samenwerking met het team en de directie. De ouderraad doet verslag van de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. Bovendien kunnen er mededelingen gedaan worden door het team, die iedereen aangaan. Voor u is er op dat moment ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Vaak is er ook een spreker van buitenaf die zorgt voor een boeiend verhaal over het onderwijs of een onderwerp over kinderen.
De Ouderraad vergadert ongeveer 10 maal per jaar. De vergaderingen worden regelmatig bijgewoond door een teamlid.

Leden: Bertine Huis in ’t Veld, Brenda van Tongeren, en Karin Kempink.