Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.

Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau (vanaf 1 januari 2017: € 1.121,– voor alleenstaande ouders en € 1.601,- voor twee-oudergezinnen)
  • woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn/Voorst

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • (een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
  • bij het voortgezet onderwijs vragen we een deel kwijtschelding aan van de schoolrekening
  • het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs; een excursie bij het voortgezet onderwijs
  • vanaf 10 jaar een tweedehands fiets
  • de contributie voor een sportclub, muziekles, danscursus, etc.
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Afspraak maken of meer informatie

Elke dinsdag en donderdag is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 12.00 tot 15.00 uur. Telefoonnummer is 06-12 67 51 59.
Daarnaast houdt Stichting Leergeld elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 spreekuur. U kunt hen vinden in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 op de derde verdieping.
Aan de balie kan men u verwijzen.