Nieuwsbrief en ouder App

Een paar keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal.

Naast de nieuwsbrief beschikt onze school over een ouder App. Met deze App houden wij u kort op de hoogte als er iets in de groep speelt. Ook kunnen wij u hier snel even een leuke foto uit de groep laten zien die in een afgeschermde omgeving wordt getoond.