Schoolfotograaf

Elk  jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen.
Wij proberen ook altijd een moment te vinden waarop kinderen van school samen met hun broertje of zusje dat niet bij ons op school zit op de foto kan.
U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Tegenwoordig gaat alles via een digitale omgeving, zodat u precies kunt aangeven wat u wel en niet wilt hebben.