GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen in ons openbaar primair onderwijs (Leerplein055) heeft dezelfde bevoegdheden voor zover het gaat om onderwerpen die alle scholen raken. De GMR bestaat uit betrokkenen van de verschillende scholen van Leerplein055.