Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, Intern Begeleider en groepsleerkrachten.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn.

We benoemen in de tabel hieronder enkele taken/functies:

Directeur Inge Voncken
IB (Intern Begeleider) Marieke van Hoegaarden (Jol)
Reken-Coördinator Else-Marit Wardenier
Coördinator Thema (alles-in-1) Manon van Amersfoort