Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

locatie leider Christian Kluft
aanspreekpunt Manon van Amersfoort
ICT-Coördinatie Stefanie de Jong
IB (Intern Begeleider) Marieke van Hoegaarden (Jol)
Onderwijsassistent Stefanie de Jong
Reken-Coördinator Else-Marit Wardenier
Taal/lees-Coördinator Petra Nouwen
Coördinator Thema (alles-in-1) Manon van Amersfoort

 

Directeur obs de Dalk:
Inge Voncken

Locatieleider obs de Dalk:
Christian Kluft    Aanspreekpunt Manon van Amersfoort

Wilt u meer weten over specifieke taken, komt u dan gerust even binnen om e.e.a. te vragen.