Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets is er een reguliere afnameperiode. De papieren Centrale Eindtoets wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 15 april 2020. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 24 april en in de periode 6 tot en met 15 mei.

Reguliere afnameperiode papieren Centrale Eindtoets 2019–2020

Week 16

15 – 16 april

Week 16

17 april (facultatief onderdeel wereldoriëntatie)

De Centrale Eindtoets po wordt afgenomen in twee toetsdelen. Ieder toetsdeel kent een duur van een tot twee uur voor de verplichte toetstaken taal en rekenen. Facultatief kan het domein wereldoriëntatie afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.